Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 14 Seniorfællesskaber og friplejehjem

14 Seniorfællesskaber og friplejehjem

Det er forligskredsens filosofi, at stærke fællesskaber forebygger og udskyder dårligdom og behov for offentlig hjælp. Derfor pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med de almene boligselskaber om mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune.

Ligeledes pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med  Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren at igangsætte en dialog med private plejehjems-operatører med henblik på at få opført ét eller flere friplejehjem med tilknyttede seniorboliger i Kolding Kommune. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige plejehjemspladser i de kommende år samt at forebygge ensomhed og sygdom ved at fremme etableringen af bofællesskaber.

Status

Den 15. december 2022 blev der afholdt et fælles møde mellem Plan- og Teknik, Senior og kommunens boligorganisationer. Temaet for første del af mødet var seniorbofællesskaber, hvor blandt andet resultaterne af en nyere seniorboliganalyse, og en borgerundersøgelse fra 2019 blev præsenteret. Der ud over blev mulighederne for at etablere almene seniorbofællesskaber i Kolding Kommune drøftet med de almene boligselskaber.

Der er løbende dialog med private plejehjems-operatører, der henvender sig med henblik på indledende afsøgning af muligheder for etablering af friplejehjem i Kolding Kommune.

Ansvarlig: Annette Lund og Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje