Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 15 Studieby, koordinering og midlertidige tiltag

15 Studieby, koordinering og midlertidige tiltag

Det er byrådets ambition at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, social-økonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles.

Indtil det kan realiseres, iværksættes midlertidige tiltag inden for en ramme på 1,0 mio. kr. i 2023. Rammen, der er fordelt med 0,5 mio. kr. til henholdsvis drift og anlæg, disponeres af kommunaldirektøren. 

Status

Der er ultimo oktober afholdt et møde mellem SDU og KK omkring planerne for at forbedre udendørsarealerne i campusområdet og gøre det mere opholdsvenligt. Areal 1 og areal 2  har indtil nu begge været i spil til mulige prøvehandlinger, mødet med SDU førte til en afklaring.

Der fokuseres nu udelukkende på areal 1 i forhold til denne budgetnote fordi det både er økonomisk og praktisk realistisk. Herudover, så har KK alene ansvaret for driften af dette areal, hvilket gør en indsats på kort sigt mulig. 

Areal 2, sammen med den øvrige del af campuspladsen, vil nu i stedet indgå i en fortsat dialog, hvor de 3 øvrige videregående uddannelsesinstitutioner inviteres med til bordet med henblik på at gennemføre en samlet plan for hele campusområdet. KK vil tage lead på denne dialoggruppe og første step vil være en orientering til Kolding Rektorforum på deres møde i november. 

Status, marts 2024:

Projektering er afsluttet i henhold til tidsplanen og anlægsprojektet er gået i jorden nede i campusområdet i marts. Forbedringen af det udvalgte udendørsareal i campusområdet forventes afsluttet primo maj og vil blive indviet i forbindelse med Slotskampen onsdag d. 8. maj 2024, som afvikles på campuspladsens græsområde.

Ansvarlig: Merete Dissing

Afsluttet: 2. kvartal 2024

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje