Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 16 Inversteringer i værdighedsteknologi

16 Inversteringer i værdighedsteknologi

Senior-, Sundheds – og Fritidsdirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at implementere værdighedsteknologiske løsninger i endnu større udstrækning end hidtil. Analysen skal indeholde en identificering af mulighederne, vurdering af potentialet, igangsættelse af prøvehandlinger og evaluering af disse.

Værdighedsteknologiske løsninger forventes at kunne forbedre forholdene for de ældre ved at understøtte dem i at være selvhjulpne længst muligt. Det giver både en oplevelse af at få god service og en øget livskvalitet. Et andet formålet med analysen er at belyse værdighedsteknologi som en mulighed for at give noget af svaret på udfordringerne vedrørende økonomi, rekruttering og sygefravær.

Status

Der er nedsat en styregruppe på tværs af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Centralforvaltningen, som iværksætter de prøvehandlinger, der er besluttet for 2023; skærmløsninger, DigiRehab og intelligente senge. Der er indgået kontrakt med konsulentvirksomheden Komponent, der skal udarbejde en analyse af værdighedsteknologiområdet i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Den eksterne analyse skal komme med anbefalinger til hvilke organisatoriske, kulturelle, strukturelle, arbejdsgangsmæssige eller andre forhold, der bør tilpasses/ændres, så de bedst muligt understøtter indførelsen af værdighedsteknologi i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, og de ønskede potentialer kan realiseres.

Komponent fremlægger deres analyser for Senior på udvalgsmødet den 12. september 2023, hvorefter forvaltningen vil udarbejde en handlingsplan med udgangspunkt i Komponents anbefalinger og udvalgets drøftelser.

Ansvarlig: Annette Lund

Afsluttet: Oktober 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje