Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 19 Grusgrav og rekreativ anvendelse

19 Grusgrav og rekreativ anvendelse

By- og udviklingsdirektøren pålægges at invitere borgerne i lokalområdet med ind i et tæt samarbejde om udarbejdelsen af en efterbehandlingsplan for det nye graveområde (Viuf II) efter endt råstofgravning. By- og Udviklingsforvaltningen og Centralforvaltningen er allerede i dialog med lokalrådet for at aftale en efterbehandlingsplan for Viuf II, der skaber gode muligheder for rekreativ anvendelse og stier, der forbinder områderne.

Status

Der er fornyet møde med lokalråd og region ultimo april for at koordinere det sidste omkring kommunens udbud og regionens planlægning.

Ansvarlig: Bent Mouboe

Afsluttet: September 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje