Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 20 Redegørelse om budgetrealisering samt likviditetsbudget

20 Redegørelse om budgetrealisering samt likviditetsbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomi- og Strategi omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltnings direktørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et likviditetsbudget for budgetperioden. Likviditetsbudgettet fremsendes til Økonomi- og Strategis godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomi- og Strategi.

Status

Likviditetsbudgettet for 2023 er godkendt af Økonomi og Strategi på mødet den 20. februar 2023. For så vidt angår pålæg til kommunaldirektøren omkring orientering om den forventede regnskabsrealisering for 2023 er besluttet, at Økonomi og Strategi på første møde i hvert kvartal forelægges en risikovurdering. Noten er således afsluttet.

Ansvarlig: John Burchardt

Afsluttet: februar 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje