Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - afsluttede 21 Mad til seniorområdet

21 Mad til seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2023, set i forhold til prisen den 1. januar 2022.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2023, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

Status

Fritvalgspriser madservice har været behandlet i Byrådet den 23. maj 2023.

Regnskab 2022 for Elbo Køkkenet er behandlet i Byrådet i september 2023.

Ansvarlig: Brian Urban

Afsluttet: September 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje