Skip til hoved indholdet

22 Frivilligt socialt arbejde

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Status

Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som afsluttet.

Ansvarlig: Helle Damgaard

Afsluttet: -

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje