Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - igangværende 12 Byudviklings-laboratorium

12 Byudviklings-laboratorium

Af byrådets politiske arbejdsprogram fremgår en målsætning om at styrke fokus på arkitektur og måden, der skabes en bæredygtig bolig- og byudvikling på.

By- og Udviklingsdirektøren pålægges derfor i løbet af 2023 at starte et fysisk og aktivt byudviklings-laboratorium med bl.a. en fysisk model af Kolding by, der skal være med til at fremme kommunikation og dialog med aktører og borgerinddragelse samt øge synlighed omkring udviklingen af kommunen. Der er i budgetforliget afsat 100.000 kr. til formålet.

Byudviklings-laboratoriet skal kobles til en styrkelse og synliggørelse af Kolding Kommunes arkitekturpolitik, fremtidens fysiske helhedsplaner samt bruges som et synligt og aktivt værktøj til både stadsarkitekt og arkitekturteam.

Status marts 2024:

Der er indgået aftale med Niras om indkøb af data, og der er modtaget en første version.
I 2024 bruges 3D digitalt program fra Niras, mens der arbejdes på project internt med ArcGIS.

Der udarbejdes et 3D print, når data er helt på plads.

Ansvarlig: Bent Mouboe

Forventes afsluttet: Uafklaret

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje