Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2023 Budgetnoter 2023 - igangværende 18 Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet

18 Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet

Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren pålægges derfor at udarbejde et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

Eventuelle udgifter til ekstern bistand finansieres af de afsatte midler til planlagt bygningsvedligeholdelse afsat under anlæg.

Status:

Der udarbejdes to afrapporteringer - en afrapportering til brug i Intern Byg samt til Fritid og Idræt, som hjælp til ”opstart” af 5 års vedligeholdelsesplan for de selvejende institutioner – og en afrapportering til orientering af byrådet i forhold til budgetnoten.

Ansvarlig: Annette Lund

Forventes afsluttet: Uafklaret

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje