Skip til hoved indholdet

Budget 2025

    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2025


Byrådet har vedtaget en budgetstrategi, der sætter retning for udarbejdelse af budget for 2025.

De samfundsøkonomiske markører peger i forskellige retninger. Inflation og renter er højere, end de har været længe, men det er beskæftigelsen også. Der er finanspolitisk råderum på landsplan, men stramme rammer for kommunerne. De paradoksale økonomiske omstændigheder kræver fremadskuende styring, og ligesom landets øvrige kommuner er Kolding Kommune i en situation, hvor der må prioriteres. 

De seneste års økonomiske styring har betydet, at Kolding Kommune har et robust og bæredygtigt fundament at bygge videre på, men det forudsætter et budget med økonomisk prioriteringsrum – både til politiske visioner og eventuelt uforudset udgiftspres. Med budgetstrategien for 2025 videreføres arbejdet med de strukturelle prioriteringer, der blev påbegyndt med budgettet for 2024, og som skal skabe økonomisk prioriteringsrum gennem strukturelle forandringer.

De strukturelle prioriteringer vil indebære til- og fravalg, der kan mærkes. På kort sigt kan forandringerne blive opfattet som effektiviseringer eller besparelser afhængigt af perspektivet, men prioriteringerne har det lidt længere sigte at skabe prioriteringsrum gennem en mere veldreven organisation. Det kræver en udviklingsorienteret og nysgerrig tilgang til en effektiv kommunal drift, hvis Kolding Kommune skal forblive på økonomisk og styringsmæssig forkant – til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Arbejdet med strukturelle prioriteringer og forandringer er del af en sådan tilgang.

Tidsplanen for budgetlægningen vedr. 2025 - 2028


20. februar
Økonomi og Strategi: Drøfter udkast til budgetstrategi 2025- 2028.


11. marts
Økonomi og Strategi: Godkender budgetstrategi 2025-2028.

Økonomi og Strategi: ​Godkender foreløbige bevillingsrammer i 2024-priser for 2025-2028.


12. marts
Byrådsseminar: ed drøftelse af retning og dagsorden for kommende budget.


19. marts
Byrådet:
 Godkender budgetstrategi 2025-2028.


April/Maj
De stående udvalg samt Økonomi og Strategi:
 Prioriterer, hvilke ændringsforslag der skal udarbejdes.


21. maj
Økonomi og Strategi:
 Godkender foreløbige bevillingsrammer i 2025-priser for 2025-2028.


Maj/Juni
De stående udvalg:
 Orienteres om status for strukturelle analyser på egne områder.


Juni
De stående udvalg samt Økonomi og Strategi:
 Godkender foreløbigt budgetbidrag.


18. juni
Økonomi og Strategi: Godkender foreløbige bevillingsrammer 2025-2028 (ekstraordinært møde). Derudover foreløbig orientering om budgetbalance.

Byrådsseminar: Med foreløbig orientering om budgetbalance, herunder økonomiaftale.


12. august
Økonomi og Strategi: Beslutter med udgangspunkt i direktionens forslag den konkrete udmøntning af den økonomiske ambition for hver af analyserne.


19. august
Hovedudvalget:
Administrativ orientering om det samlede budgetforslag 2025 før de politiske forhandlinger (sendes via kommune-tv fra byrådssalen).

De stående udvalg samt Økonomi og Strategi: Har seneste frist for godkendelse af:

  • egne budgetbidrag
  • ændringsforslag

27. august
Økonomi og Strategi og Hovedudvalget:
 Drøfter budgetforslag 2025-2028.

Økonomi og Strategi: Foretager 1. behandling af budget 2025- 2028.

Byrådet: Foretager 1. behandling af budget 2025-2028.

Byrådsseminar: Med status på den samlede budgetbalance, herunder regeringsaftalen.


9. september
Seneste frist for fremsendelse af høringssvar fra Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Fritidsrådet.


10. og 11. september
Borgmesteren:
​ Forhandler budgetforlig 2025-2028. Budgettekst udarbejdes.


17. september
Seneste frist for fremsendelse af egne forslag fra byrådsgrupper/ byrådsmedlemmer, der ikke er med i budgetforliget.


24. september
Økonomi og Strategi
 (ekstraordinært møde) samt Byrådet: foretager 2. behandling af budget 2025-2028.


Senest ultimo november: Budgetbemærkninger udarbejdes og offentliggøres på kolding.dk.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje