Skip til hoved indholdet

Opkrævning og betaling

Kolding Kommune sender regninger ud til borgere og virksomheder, der modtager ydelser af kommunen. Det kan for eksempel være pasning i daginstitution, ejendomsskat eller ophold på plejecenter.

Her kan du se en række vigtige betalingsdatoer. Listen er ikke udtømmende.

Betalingsfrister

Regning

Forfaldsdag

Sidste rettidige betalingsdato

Ejendomsskat 

1. januar

1. juli 

3. januar

2. juli 

Daginstitution 

1. i hver måned 

1. i hver måned 

Skolefritid (SFO) 

1. i hver måned 

1. i hver måned 

Kulturskolen 

Der betales 10 rater. Første girokort forfalder til betaling 1. september. Derefter betales forud en rate pr. måned. 

Den 1. i hver måned er sidste rettidige betalingsdato. 

Opholdsbetaling 

Månedlig 

1. i forfaldsmåneden 

Hvis du har spørgsmål til en regning, som du har modtaget fra Kolding Kommune, bedes du kontakte den forvaltning, som har udstedt regningen.

Husleje til kommunens ejendomme: By- og Fællesforvaltningen

Daginstitution: Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Kulturskole: By- og Fællesforvaltningen

Ejendomsskat: By- og Fællesforvaltningen

Personlig skat og arbejdsmarkedsbidrag: Gældsstyrelsen

Frivillig indbetaling af restskat: Gældsstyrelsen

Ophold på plejehjem: Senior, Sundhed og Fritidsforvaltningen

Vandafledningsafgift: Kolding Spildevand

Du kan betale dine regninger til Kolding Kommune på flere forskellige måder.

Betalingsservice

Du kan betale langt de fleste regninger til kommunen gennem BetalingsService - pengeinstitutternes elektroniske betalingssystem. Herefter bliver dine regninger automatisk betalt til tiden, og du risikerer ikke at skulle betale rykkergebyrer eller renter.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice her:

Betalingsservice tilmelding

Netbank

Du kan også selv betale dine regninger til kommunen elektronisk via din netbank.

Bank eller posthus

Endelig har du selvfølgelig mulighed for at betale dit indbetalingskort på posthuset eller i dit pengeinstitut.

Regninger

Hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger til kommunen, kan du henvende dig til Opkrævning tlf. 79 79 21 00 for en eventuel afdragsordning.

Regningerne bliver lavet i de enkelte afdelinger, og har du spørgsmål til regningen, skal du rette henvendelse til den afdeling, som har oprettet regningen.

Ved manglende betaling kan en opringning fra Opkrævning forekomme.

Renter

Ved for sent betaling opkræves renter efter Den Kommunale Gebyr- og Rentelov.

For krav med udpantningsret beregnes morarenten med 1% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdato, som er fakturadato.

Er der i særlove fastsat særlige regler omkring morarenteberegningen af regninger, gælder disse loves særlige bestemmelser.

Gebyr

Gebyr beregnes når regningen ikke betales rettidigt.

Modregning

Har du penge tilgode fra det offentlige - fx overskydende skat, Børne- og Ungeydelse mv. og du samtidig har ubetalte regninger hos Kolding Kommune, vil pengene blive brugt til at dække dine udståender.

Klagevejldedning

Du har mulighed for at klage over en afgørelse truffet af Kolding Kommune. Her henvises til klagevejledningen i afgørelsen.

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen i Opkrævning, skal begrundet klage stiles til By- og Fællesforvaltningen, Bredgade 1, 6000 Kolding. Eller send til Kolding Kommune via Digital Post (kræver login med MitID - af hensyn til sikker kommunikation af personlige oplysninger).

"Pengegæld er bringegæld"

Det betyder, at du selv aktiv skal sørge for at betale dine regninger rettidig. Dette gælder uanset om du har modtaget indbetalingskort eller ej (www.forbrug.dk)

Du kan i dag modtage indbetalingskort, som e-girokort (i Netbank), som digital post eller almindelig brevpost (hvis du er fritaget for digital post).

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvhjælp, så kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 40 21.

Manglende læselinie på indbetalingskort

Udskriver du indbetalingskort fra e-Boks, skal du være opmærksom på din printeropsætning. En forkert printeropsætning, kan betyde, at læselinien ikke kan komme med på udskriften.

Vi kan ikke tilbyde hjælp med printeropsætningen.

Betaling af regninger

På langt de fleste regninger du modtager fra Kolding Kommune vil der ikke være girokort, men en læselinie. Denne læselinie kan du bruge i Netbank. Husk at læselinien er ny på hver regning.

De fleste regninger kan også tilmeldes PBS. Oplysningerne du skal bruge, er anført på indbetalingskorte/fakturaen.

Kolding Kommunes bankkonto er

Regnr. 7562

Kontonummer 0006216008

Bankkontoen skal ikke bruges til løbende overførsel.

IBAN-nummer DK6975620006216008 SWIFT JYBADKKK

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje