Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Takster Takster for miljø, natur og klima

Takster for miljø, natur og klima

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2024, mens 2023-takster er angivet i parentes. 

Løvtræ, rundt 200-300 cm: 425 kr. pr. rummeter (400 kr.)

Sanketræ/selvskovning:

- Løvtræ: 300 kr. pr. rummeter (275 kr.)

- Nåletræ: 185 kr. pr. rummeter (158 kr.)

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

Lovgrundlaget for gebyret ændres pr. 1. januar 2024, så beregningsgrundlaget ikke længere vil være en promille af ejendomsværdien, men i stedet skal det opkræves på baggrund af ejendommens samlede bygningsareal som oplyst i Bygning-og Boligregistret (BBR).

Gebyret skal derfor fremadrettet beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter.

Bekendtgørelsen fra Miljøministeriet er endnu ikke på plads.

Ud fra den nye bekendtgørelse vil der blive fremsendt en takst for 2024 til godkendelse i Natur, Miljø og Klima, Økonomi og Strategi og Byrådet.

Opkrævningen for 2024 foretages først 1. juli 2024.

Årligt bidrag til myndighedernes omkostninger ved godkendelse og tilsyn.

Indtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgetteres her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostninger til løsning af opgaven.

For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 468,96 kr. i 2024 (451,36 kr. i 2023) Taksten reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og boligministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på  Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje