Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Takster Takster for udlejning og øvrige services

Takster for udlejning og øvrige services

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2024, mens 2023-takster er angivet i parentes. 

Takster for udlejning

Leje af Amfiscenen: 6 kr. pr. gæst (6 kr.)

Pris pr. arrangement

Cirkuspladsen, Tvedvej: 1.000 kr. + 100 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter (1.000 kr. + 100 kr.)

Cirkuspladsen, Vonsild: 2.000 kr. + 200 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter (2.000 kr. + 200 kr.)

Private

Enhedspris: 45 kr. (40 kr.)

Årskort, enhedspris: 150 kr. (140 kr.)

Familiekort (4 personer): 430 kr. (400 kr.)

Grupper: 36 kr. (2023: hver 10. gratis)

 

Skoler og institutioner fra andre kommuner

Løssalg pr. barn: 20 kr. (20 kr.)

Skoler og institutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til Børnekulturhuset: Gratis

Skoler/daginstitutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til turnerende børneteaterforestillinger: Gratis

Brugere af øvelokaler

- Under 18 år: 120 kr. (110 kr.)

-  Over 18 år: 225 kr. (225 kr.)

Institutioners brug af øvelokaler

- Formiddag: Gratis

- Eftermiddag: 690 kr. (644 kr.)

Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne– pr. dag /(foreninger): 865 kr.  (803 kr.)

Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på Godset: 1.250 kr.  (1.164 kr.)

Engangsleje pr. øvelokale

- 3 timer: 430 kr. (400 kr.)

- 5 timer: 535 kr. (500 kr.)

- Fast eget øvelokale pr. måned: 4.300 kr. (4.000 kr.)

Proppenge fra bevillingsholder til Godset/Kolding Kommune: 7,5% (7,5% )

Afgiften betales af omsætningen fratrukket moms.

Tilkøb af lydmand formidlet af Godset: Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund

Fejlbetjening af dørkontrolsystem (tilkaldevagt/vægter): 665 kr.  (620 kr.)

Hustekniker – A-takst (10-15 timer): 3.193 kr. (2.972 kr.)

Hustekniker – B-takst (0-10 timer): 2.300 kr.  (2.141 kr.)

Hustekniker – C-takst (låse op/låse): 635 kr.  (589 kr.)

Kommerciel udlejning af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler, inkl. 1 hustekniker (A) samt alm. Rengøring: 13.110 kr. (12.200 kr.)

Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal være etisk og driftsmæssigt foreneligt med institutionens formål og de primære brugers behov.

Der kan IKKE udlånes/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer.

Udover taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug mv. afhængig af arrangementets type.

Leje af ”Loftet” eller togvogn jf. regler

- ½ dag: 2.150 kr. (2.000 kr.)

- Hel dag: 4.300 kr. (4.000 kr.)

Institutionsleje af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler

- ½ dag: 2.150 kr. (2.000 kr.)

- Hel dag: 4.300 kr. (4.000 kr.)

Engangsleje pr. lokale 3 timer (kl. 10-13 eller kl. 13-16 eller kl. 16-19): 430 kr. (400 kr.)

Engangsleje pr. lokale 5 timer (kl. 19-24): 535 kr. (500 kr.)

Fast, eget lokale: 4.300 kr. pr. måned (4.000 kr.)

Betingelser: Max. 10 brugere. Kan kun tilbydes hvis der er ledigt lokale. Kan opsiges af Godset med en måneds varsel (lbd. måned + 30 dage)

Rengøring: 1.290 kr. (1.200 kr.)

Engangsarrangementer, maks. 3 dage: 500 kr. pr. dag (500 kr.)

Pladsen udlejes ikke i maj, juni, juli og august af hensyn til naturen og beboerne i området.

Kommercielle arrangementer pris pr. dag

Sal 1 - stor sal: 4.300 kr. (4.000 kr.)

Sal 2 - lille sal: 2.150 kr. (2.000 kr.)

Sal 1 + sal 2: 6.445 kr. (6.000 kr.)

Mødelokale 1 og 5: 1.610 kr. (1.500 kr.)

Mødelokale 2, 3 og 4: 535 kr. (500 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag

(4 timer)

Sal 1 - stor sal: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Sal 2 - lille sal: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Sal 1 + sal 2: 3.225 kr. (3.000 kr.)

Mødelokale 1 og 5: 1.075 kr. (1.000 kr.)

Mødelokale 2, 3 og 4: 535 kr. (500 kr.)

Priserne er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50% af lejen.

 

Lokaleleje

Udlejning af administrationslokaler på KUC til aftenskolerne pr. m2 pr. år: 660 kr. (600 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. dag

Auditoriet: 8.000 kr. (8.000 kr.)

Konferencerum: 2.500 kr. (2.500 kr.)

Mødelokaler til 30 personer: 1.500 kr. (1.500 kr.)

Mødelokaler til 15 personer: 1.000 kr. (1.000 kr.)

EDB-lokaler: 1.000 kr. (1.000 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag

(4 timer)

Auditoriet: 4.000 kr. (4.000 kr.)

Konferencerum: 1.250 kr. (1.250 kr.)

Mødelokaler til 30 personer: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Mødelokaler til 15 personer: 1.000 kr. (1.000 kr.)

EDB-lokaler: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Kommercielle arrangementer pris pr. dag

Nicolai Scene: 4.835 kr. (4.500 kr.)

Studiet: 2.150 kr. (2.000 kr.)

Mødelokale 1: 2.685 kr. (2.500 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag

(4 timer)

Nicolai Scene: 2.420 kr. (2.250 kr.)

Studiet: 1.075 kr. (1.000 kr.)

Mødelokale 1: 1.345 kr. (1.250 kr.)

Leje (1. dag): 4.300 kr. pr. dag (4.000 kr.)

Efterfølgende dage: 2.150 kr. pr. dag (2.000 kr.)

Takster for rundvisninger og arrangementer

Byvandring, pr. time: 1.450 kr. (1.350 kr.)

Foredrag, pr. time: 1.450 kr. (1.350 kr.)

Private, enhedspris

Årskort, enhedspris: 45 kr. (40 kr.)

Familiekort (4 personer): 150 kr. (140 kr.)

Grupper: 430 kr. (400 kr.)

Skoler og institutioner fra andre kommuner: 36 kr. (2023: hver 10. gratis)

Løssalg pr. barn: 20 kr. (20 kr.)

Skoler og institutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til Børnekulturhuset

Skoler/daginstitutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til turnerende børneteaterforestillinger

Rundvisning: 800 kr. (800 kr.)

Specialomvisninger: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Koncerter i Nicolai Scene:

Prisen for entré i forsalg: Varierer efter koncert (10% rabat på normal entré)

Prisen for entré i døren: varierer efter koncert

Billetter i døren samt i forsalg til pensionister, studerende og børn under 12 år: Varierer efter koncert (40 % rabat på normal entré)

Takster for øvrige services

Man kan selv købe et nyt eksemplar og betale for klargøringen. Dette gælder dog ikke CD-rom/ Playstation/Video/DVD/wii, som er licensbelagt materiale. 

Bøger, noder, tegneserier, tidsskrift, mp3, CD'er (musik og tale): Nypris + klargøring (50 kr.)

Bøger (flerbindsværker). Hvis enkeltbind ikke kan købes, erstattes hele værket med: Nypris + Klargøring 55 kr. (50 kr.)

Lydbøger – hele bogen: Nypris + klargøring: 55 kr. (50 kr.)

Lydbøger – enkelt cd/bånd: 135 kr. (125 kr.)

Romankasser med indhold: 2.580 kr. (2.400 kr.)

Romankasser – enkelt bog: 270 kr. (250 kr.)

Emnekasser – med indhold: 1.990 kr. (1.850 kr.)

Emnekasser – enkelt bog: 190 kr. (175 kr.)

CD-rom/dvd-rom/playstation/Wii: Licensbelagt nypris + klargøring: 55 kr. (50 kr.)

DVD-film: 535 kr. + klargøring 55 kr. (499 kr. + klargøring 50 kr.)

Sammensat materialer (eks. sprogkurser, noder med dvd/cd/cd-rom m.v.) Hvis enkelt stk. ikke kan købes, erstattes hele værket: Nypris + klargøring 55 kr. (50 kr.) pr. stk.

Såfremt nypris ikke kan findes anvendes følgende standardpriser: 

- Tidsskrifter: 80 kr. (74 kr.) + klargøring

- CD (Lyd og musik): 105 kr. (99 kr.) + klargøring

- Licensbelagt DVD/CD-rom: 805 kr. 8749 kr.) + klargøring

- Bøger: 270 kr. (249 kr.) + klargøring

Reparation af bøger, noder, tegneserier, tidsskrifter

Ombinding: 80 kr. (75 kr.)

Plastning og anden reparation: 25 kr. (25 kr.)

Reparation af andre materialer

Mapper (lydbogsmapper, dvd, cd-rom mapper m.m.): 55 kr. (50 kr.)

Poser (tidsskriftposer, musikposer m.v.): 25 kr. (25 kr.)

Hæfter (cover til musikcd’er, manualer m.m.): 25 kr. (25 kr.)

Kasser (roman og emnekasser): 430 kr. (400 kr.)

Voksne

1-7 dage: 20 kr. (20 kr.)

8-14 dage: 65 kr. (60 kr.)

15-30 dage: 120 kr. (120 kr.)

31-48 dage: 230 kr. (230 kr.)

49 dage -: Erstatningspris + 230 kr.* (230 kr.)

Børn

1-7 dage: 0 kr. (0 kr.)

8-14 dage: 20 kr. (20 kr.)

15-30 dage: 55 kr. (55 kr.)

31-48 dage: 120 kr. (120 kr.)

49 dage -: Erstatningspris + 120 kr.* (120 kr.)

* Reguleres af biblioteksloven.

Der er på biblioteket adgang til fotokopimaskiner.

Kopier/print: 2 kr. (2 kr.)

Boldbaner m.m.

Kolding Stadion, bane 1: 1.000 kr. pr. time (1.000 kr.)

Mosevej Sportsplads, bane 1: 1.000 kr. pr. time (1.000 kr.)

Øvrige boldbaner (græs): 500 kr. pr. time (500 kr.)

Vinterbaner inkl. lys: 500 kr. pr. time (500 kr.)

Et omklædningsrum: 350 kr. pr. arrangement (350 kr.)

Seest Atletik Stadion: 500 kr. pr. time (500 kr.)

Boldbaner m.m. udlejes til idrætsfaglige formål til private virksomheder. Idrætsaktiviteten skal være foreneligt med boldbanens anvendelse i øvrigt.

Overnatning på kommunale skoler: 17 kr. pr. person pr. døgn (13 kr.)

For foreninger under Folkeoplysningsloven

Koldinghallerne (3x takst, da det er en tripelhal): 189 kr. pr. time (175 kr.)

Arena Syd (2x takst, da det er en dobbelthal): 126 kr. pr. time (116 kr.)

Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale: 63 kr. pr. time (58 kr.)

Koldinghallerne, gymnastikhal: 63 kr. pr. time (58 kr.)

Koldinghallerne, brydelokale: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Koldinghallerne, styrkerum kælder: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Koldinghallerne, styrkerum: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Koldinghallerne, multisal: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal mødelokale 1): 30 kr. pr. time (25 kr.)

Bramdrupdam Hallerne, minihal: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Arena Syd, hal 3: 55 kr. pr. time (50 kr.)

Arena Syd, hal 3 opdelt/pr. del: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Kommunale svømmesale: 43 kr. pr. time (38 kr.)

Kommunale gymnastiksale: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Slotsøbadet: 53 kr. pr. time (48 kr.)

Kongeåbadet: 53 kr. pr. time (48 kr.)

Gebyr for benyttelse af kommunale klub/ aktivitetsfaciliteter pr. m²: 88 kr. pr. m² (44 kr.)

Keglelokalet i Cuben: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Squashbanerne i Cuben: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Springsal i Cuben: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Parkhallens minihal: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille): 30 kr. pr. time (25 kr.)

Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2: 55  kr. pr. time (50 kr.)

Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Lunderskov Multihus, gl. rådhuset: 31 kr. pr. time (25 kr.)

Lunderskov Multihus, aktivitetslokale kælder: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Gl. pavillon/multisal Cuben: 31 kr. pr. time (26 kr.)

Lokale bueskydning Cuben: 88 kr. pr. time (44 kr.)

Sjølund Multiarena: 63 kr. pr. time (58 kr.)

Sjølund Multiarena, fitness: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Trekløverhallen, fitness: 30  kr. pr. time (25 kr.)

Nordea Salen: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Galleriet, Arena Syd:  30 kr. pr. time (25 kr.)

Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller: 30 kr. pr. time (25 kr.)

Digitale fotos

Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via email (til kommercielt brug): Gratis - creative common licens

Digitaliserede fotos leveres via e-mail eller webtransfer. Hvis bestillingen omfatter mere end 1/2 timers arbejde følges de almindelige timetakster for behandling af bestillingen: Gratis - creative common licens

Tillæg for udlevering af USB-stick fra arkivet: 55 kr. (50 kr.)

Tillæg for foto der først skal digitaliseres (pr. stk.): 105  kr. (100 kr.)

Leveringstid for fotos, der skal digitaliseres, op til 4 arbejdsuger.

Ekspresgebyr på 10 %, mindst 100 kr. Større opgaver 10 % rabat. 

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal angives som kilde.

De ovennævnte priser omfatter ikke den eventuelle betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven.

Audio-visuelle materialer

Sendes digitalt eller udleveres på et USB-stick: 535 kr. (500 kr.)

For forsendelse tillægges porto.

Digitaliseret lyd- og film:

Digitalisering af lydoptagelser på kassettebånd: Kontakt arkivet for en pris.

Leveringstid: Op til 4 arbejdsuger, også ved brug på læsesal.

Udfærdigelse af attester

Udfærdigelse af attester (fx eksamensbeviser): Gratis 

Betaling via MobilePay ved bestilling.

*Stadsarkivets takster ligger generelt under sammenlignelige arkiver, hvorfor taksten er tilrettet for at harmonisere i forhold til andre §7-arkiver samt statens arkiver.

Arkivundersøgelser: 700 kr. pr. påbegyndt time    (650 kr.). Efter første time beregnes pr. påbegyndt kvarter*

Udstillingsplancher med historisk formidling, pr. planche: 2.150 kr. (2.000 kr.)

Grafisk opsætning pr. planche eller folder: 535 kr. (500 kr.)

Klargøring af kommunale arkivalier til aflevering: 700 kr. inkl. moms/500 kr. inkl. moms pr. time. Udgifter til makulering eller materialer afregnes særskilt. Overslag gives ved henvendelse.

Undervisningsforløb

Skoler og uddannelsesinstitutioner i Kolding Kommune: Gratis

Skoler og uddannelsesinstitutioner uden for Kolding Kommune (2 timers forløb): 535 kr. (500 kr.)

Lejrskoleforløb (halv dag, 3 timer): 1.610 kr. (1.500 kr.)

Lejrskoleforløb (hel dag 4-7 timer): 3.225 kr. (3.000 kr.)

Kompetenceudvikling lærere (både i og uden for Kolding Kommune)

1 dags kursusforløb: 4.300 kr. (4.000 kr.)

3 dags kursusforløb: 10.745 kr. (10.000 kr.)

No-show-fee ved manglende afbud eller afbud senere end 48 timer før (ved kompetenceud-viklingsforløb og undervisningsforløb over 3 timer):  535 kr. 

* Harmoniseringen af pris i forhold til øvrige §7-arkiver samt forenkling af priser.

Optagelses-/indskrivningsgebyr: 190 kr. (175 kr.)
Opkræves på 1. rate i Billedskolen.

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. 30 ugers sæson. 7 rater. Der refunderes såfremt Kulturskolen aflyser mere end 2 gange.

Takst 2: 1. halvår 2024: 260 kr./2. halvår 2024: 260 kr. (240 kr./240 kr.)

Talentlinjehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. 30 ugers forløb. Der refunderes såfremt Kulturskolen aflyser mere end 2 gange. 

Takst 4: 1. halvår 2024: 360 kr./2. halvår 2024: 360 kr. (335 kr./335 kr.)

Projektforløb af kortere varighed. Pris pr. uge: 1. halvår 2024: 100 kr. 2. halvår 2024: 105 kr. (95 kr./100 kr.)

Priserne er for 1. halvår 2024 samt 2. halvår 2024 10 rater pr. skoleår

Optagelses-/indskrivningsgebyr: 190 kr. (190 kr.)
Opkræves på 1. rate i Musikskolen/Billedskolen.

Takst 1: Alle hold med mere end 2 deltagere. Dvs. Baby Bongo, Syng og leg for 2-3 årige, Musikalsk legestue, Talentlinjen (Klubben, Klassen og Akademiet). Ind i Musikken 0, 1 og 2. 

Pris pr. måned. 1. halvår 195 kr./2. halvår 205 kr. (2. halvår 2023 195 kr.)

Takst 2: Ind i Musikken: Udgår i 2024 (300 kr.)

Takst 3: Holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned: 1. halvår 400 kr./2. halvår 405 kr. (370 kr./375 kr.)

Takst 4: Soloundervisning 20 min. pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 440 kr./2. halvår 445 kr. (410 kr./415 kr.)

Takst 5: Soloundervisning 25 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 530 kr./2. halvår 535 kr. (495 kr./500 kr.)

Takst 6: Soloundervisning 30 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 650 kr./2. halvår 655 kr.* (605 kr./610 kr.)

Takst 7: Soloundervisning 45 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 960 kr./2. halvår 970 kr. (895 kr./905 kr.)

Takst 8: Voksen, holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned: 1. halvår 420 kr./2. halvår 425 kr. (390 kr./395 kr.)

Takst 9: Voksen, soloundervisning 20 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 490 kr./2. halvår 495 kr. (455 kr./460 kr.)

Takst 10: Voksen, soloundervisning 25 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 605 kr./2. halvår 610 kr. (565 kr./570 kr.)

Takst 11: Voksen, soloundervisning 30 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 725 kr./2. halvår 735 kr. (675 kr./685 kr.)

Takst 12: Voksen, soloundervisning 45 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 1.065 kr./2. halvår 1.075 kr. (990 kr./1.000 kr.)

Takst 13: Soloundervisning 15 min. pr. uge(ifm. Talentlinje) - pris pr. måned: 1. halvår 330 kr./2. halvår 330 kr.) (305 kr./305 kr.)

Kortakst/ instrumentlinje - Hvis man ikke går til andet i Musikskolen - ellers gratis - pris pr. måned: 100 kr. (95 kr.) 

Særlige rabatter og refusion Musikskolen

Søskenderabat: 10 pct.
To eller flere børn i Musikskolen udløser søskenderabat.

Refusion: Der ydes refusion, såfremt Kulturskolen aflyser mere end 3 gange i løbet af sæsonen. 

Friplads*: Der kan søges om friplads til Musikskolen. Satsen for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige. Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.

Under 133.000 kr.: Bevilges hel friplads

Mellem 133.000 kr. og 156.000 kr.: Bevilges 75 pct. friplads

Mellem 156.000 kr. og 179.000 kr.: Bevilges 50 pct. friplads

Mellem 179.000 kr. og 202.000 kr.: Bevilges 25 pct. friplads

Over 202.000 kr.: Bevilges ikke friplads

* De er fremsendt forslag til budget 2024 vedr. justering af takster til niveau for alle dagsinsti-tutionsfriplads.

Annoncer som Kolding Kommune lovligt må støtte:

- 7 x 7 dages visning: 5.425 kr. (5.050 kr.) 

- 7 dages visning: 1.205 kr. (1.120 kr.) 

- 14 dages visning: 2.165 kr. (2.015 kr.) 

Øvrige annoncer:

- 7 dages visning: 2.410 kr. (2.245 kr.)

Større samlede arealer (over 10 ha.): Bortforpagtes for 5 årige perioder efter udbud. Arealerne tildeles til den højeste pris og med fortrinsret for Certificerede Økologer. Forpagtningsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset dog mindst 1%.

Mindre arealer (10 ha.): Prisen fastsættes efter individuel forhandling og reguleres med en årligt stigning på 3%.

Sø-terrassen: 150 kr. pr. dag (150 kr.)

Banegårdspladsen: 150 kr. pr. dag (150 kr.)

Torvedag: 150 kr. pr. dag (150 kr.)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje