Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Whistleblower Beretning om whistleblower-ordning

Beretning om whistleblower-ordning

Offentliggørelse for perioden 01.10. 2022 – 20.09. 2023

Lov om beskyttelse af Whistleblowere trådte i kraft 17. december 2021. Loven giver medarbejdere i den private og offentlige sektor mulighed for at indberette overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret, samt overtrædelser af øvrige alvorlige forhold.

Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowere skal Kolding Kommune mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virke i form af antal indberetninger, status på behandlingen og tema for indberetningerne.

Antal indberetninger

Ni indberetninger er modtaget i perioden 01.10.2022 – 20.09.2023

Status på behandling af indberetningerne

  • Tre indberetninger blev afvist, da indberetterne ikke var ansat ved Kolding Kommune og således ikke i målgruppen for Kolding Kommunes Whistleblowerordning
  • En indberetning blev afvist, da emnet lå uden for Whistleblowerlovens anvendelsesområde
  • En indberetning var ikke muligt at behandle, da indberetningen var diffus og indberetter ønskede ikke at medvirke til uddybning
  • Fire indberetninger blev vurderet omfattet af loven og er undersøgt og afsluttet

Tema for de fire undersøgte indberetninger

  • 1 Øvrige alvorlige forhold - ansættelsesretligt
  • 2 Alvorlige forhold – henholdsvis interne retningslinjer og samarbejdsvanskeligheder
  • 1 Alvorlige lovovertrædelser - diskrimination samt interne retningslinjer

Kolding Kommunes Whistleblowerenhed
04.12.2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje