Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Informationsbladet 60+ (Ældrerådet) Informationsbladet 60+ marts 2024

Informationsbladet 60+ marts 2024

Vi går mod lysere tider. Den mørke tid er ved at være ovre, og der er lys forude. Det ligger helt fast. Om der så også er lysere tider på vej for ældre i Danmark, nu hvor regeringen har lanceret en større omlægning af ældreområdet - det er svært at sige, og som bekendt er det svært at spå om fremtiden. Der er absolut gode takter i udspillet. Bliver bare noget af det til virkelighed, er vi nået langt.

For dem der modtager pleje er overskrifterne værdighed, frihed og respekt, og at man ser på den enkelte, som de individuelle mennesker, vi alle er. For dem, der står på den anden side, og skal udføre plejen, er ordene også mere frihed, styrket faglighed og mindre kontrol.

Det kræver noget af os alle, hvis vi skal komme i mål. Vi skal tro på hinanden. Ikke mindst skal vi bort fra den mistro og dårlig omtale, som vi læser om i dagbladene og på de sociale medier, og som i mange tilfælde er enkeltstående tilfælde.
Der vil altid ske fejl, når man har med mennesker at gøre. Det skal vi selvfølgelig gøre alt for at minimere bedst muligt. Tillid er godt at have med i bagagen og indtil andet er bevist, må det være det, vi har som udgangspunkt.

Bent Jørgensen, Formand for Ældrerådet

Seniorfestival 2024 er lagt i støbeskeen!

Planlægningsarbejdet er lige gået i gang, og styregruppen forventer at festivalen løber af stablen i august/september måned. Nøjagtig dato ligger endnu ikke fast, da der skal tages hensyn til andre arrangementer og om de steder, hvor det skal foregå, har plads og tid.

Den nøjagtige placering af festivalen ligger heller ikke fast, men det bliver over 2 dage med et arrangement i Kolding by, og et i en af de såkaldte centerbyer rundt om Kolding.
Seniorfestivalen er for alle seniorer, der har lyst til få inspiration til de mange forskellige aktiviteter, der tilbydes rundt i hele kommunen. Frivillighed og ensomhed er 2 emner, der vil blive taget op. Ensomhed kan være svær at takle, og kan ofte føre sygdom med sig. Derfor er det, at blive en del af et fællesskab vigtigt, og det kan man få inspiration til på Seniorfestivalen. Frivillighed er en grundlæggende ting for mange af de aktiviteter, der sker, og det at blive frivillig kan også være med til at give indhold i tilværelsen.

Så kridt skoene og hold øje med når der kommer et mere udførligt program med datoer i løbet af foråret. Vi vil løbende her på Ældrerådets sider i Kolding Ugeavis og vores Facebook side, orientere om Seniorfestivalen.

 

Kolding kommune har flere succeshistorier på ældreområdet, der aldrig bliver fortalt. En af dem er “Hånd i Hånd - fritidsjob med mening”.

Ældreområdet er et fantastisk arbejdsområde - selv om vi mest hører om det negative. At arbejde på et plejehjem er et job med mening. Ja, der er travlt, men der er så mange gode relationer mellem beboere, personale og pårørende. Det giver glæde ved arbejdet, og det er af stor betydning for alle. Kolding Ældreråd ønsker, som mange andre, at endnu flere vil vælge uddannelse og arbejde indenfor området.

Ca. 30 unge fritidsjobbere arbejder lige nu på byens plejehjem mellem 2 og 4 timer om ugen. De er i aldersgruppen 14 til 17 år. Den mulighed har efterhånden eksisteret et par år. Det er en stor succes. Det er et fritidsjob, der giver mening, og måske er vi så heldige, at nogen også vil vælge den vej til arbejdslivet. Jobbet kan være et springbræt i forhold til at vælge uddannelsesvej, men også give livserfaring og være en del af en modningsproces for det videre liv.

De unge bidrager til at skabe glæde og hyggelige stunder med beboerne. Beboerne glæder sig også til de unge kommer.

Magnus sidder ved bordet og får en tår kaffe

Magnus, 17 år

En af de unge er Magnus på 17, som 2 dage om ugen cykler på arbejde på plejehjemmet Kirsebærhaven. Det har han gjort siden 2021. Magnus fortæller, at han så jobopslaget om “hånd i hånd” på Aula i 8. Klasse og tog kontakt til sin UU vejleder på skolen. Han fik jobbet og det har han ikke fortrudt. Som han siger, får han så meget igen i omgangen med beboerne. Det giver erfaring i omgangen med mennesker. Det er af stor værdi i et kommende arbejdsliv.

Tiden bruges bl.a. på gensidig dialog, som begge parter får meget ud af. Der er nysgerrighed på de levede liv? Aktiviteterne er mange. Det kan være gåture rundt om plejehjemmet, kortspil, kigge albums, lytte til beboernes historier, lægge puslespil og ellers gå til hånde. Aktiviteterne planlægges sammen med aktivitetsmedarbejdere, men ofte planlægger Magnus selv.

“Hånd i hånd - fritidsjob med mening”

 • Ønsker man at komme i betragtning til et af de ca. 30 job på Ældreområdet kontakter man sin UU-vejleder, ungekonsulent eller talentudvikler. Det er dem, der visiterer til venteliste, og det er Kolding kommune, der ansætter de unge.
 • Flere gange årligt afholdes der 2 timers introduktionsforløb.
 • Der findes en lignende ordning på det pædagogiske område, hvor de unge Hånd i hånd fritidsjobbere f.eks. arbejder i daginstitutioner.

Fem repræsentanter fra Ældrerådet i Kolding deltog, da regeringen præsenterede den nye ældrelovsreform den 30. januar i Fredericia. Vi tog afsted til konferencen med positive forventninger, men var dog også lidt skeptiske.

Den nye ældrelov fokuserer på tre bærende værdier:

 1. Større selvbestemmelse:
  Mulighed for selv at vælge, hvad de gerne vil have hjælp til af sundhedsmedarbejderne. Hvis de f.eks. en dag har mere brug for en samtale fremfor at få gjort rent eller få hjælp til et bad, skal dette være muligt.
 2. Faste teams:
  Vigtigt for borgerne at kende de medarbejdere, der kommer i hjemmet.
 3. Frit valg mellem kommunal eller privat udbyder:
  Mulighed for selv at bestemme, hvem der skal varetage opgaven.
  Det kræver tillid mellem medarbejdere og ledere, et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Der er gode takter i det kommende udspil, men der hvor vi tænker kæden hopper af, er at reformen udelukkende vedrører opgaver under serviceloven. Der lægges op til helhedspleje, men hvordan kan der opnås en reel forbedring, når regeringen ikke har integreret sundhedsaspektet i reformen? De nuværende forslag vedrører primært opgaver under serviceloven, mens de sundhedsrelaterede opgaver under sundhedsloven ikke er tænkt ind. Opgaver under sundhedsloven inkluderer sygdomsbehandling, genoptræning og sundhedsfaglig pleje, mens opgaver under serviceloven omhandler praktisk hjælp og personlig pleje. Det er derfor nødvendigt, at de to love spiller tæt sammen.

Ældrerådet er også bekymret for, om implementeringen er mulig med de midler, der er afsat til dette. I forhold til udspillet er der afsat 1 milliard til alle kommuner, hvilket ikke rækker særlig langt.

Ældrerådets valgperiode følger byrådets. Det vil sige, at vi nu er midtvejs. Det er tid til at stoppe op og gøre status.

Kommunevalget tilbage i 2021 var et meget specielt et af slagsen. Nærmest et ”Præsidentvalg” og det blev lige så dramatisk, som mange havde forudset. Konstellationen blev, meget overraskende, en aftale på tværs af partier, som normalt ikke er på samme side. Dertil en borgmesterpost, som havde givet pengene godt igen, hvis man have lavet et væddemål på det udfald.

Nu er det sådan, og det er den virkelighed som Ældrerådet skal manøvrere i. Det har betydet at budgetterne for 2023 og 2024 har fyldt meget, men det gjorde de også i 2022. Mon ikke det kommer igen med 2025 budgettet. Det kan nogen gange være svært at se lyset for enden af tunnellen, men det er der Ældrerådet skal være skarpe og holde fokus.

Hvad opnåede vi så? Det er svært at sige konkret, men vi arbejder jo på mange fronter, så måske har vi alligevel været med til at flytte noget. Det er vigtigt, vi holder fast i målet, så der stadig kan leveres den pleje og omsorg, der er brug for. Vi skal holde fast i vores slogan, om at Kolding skal være det bedste sted at blive senior.

Ældrerådet har arbejdet konsekvent på at Seniorbofælleskaber skal være et emne. Der breder sig da også flere af slagsen ud over Kolding Kommune.

Nye plejehjem følger vi tæt. Vi er med på sidelinjen og giver vores besyv med både omkring indretning, drift o.s.v. Vi hilser velkommen, at der nu er ikke mindre end 3 nye plejehjem i pipelinen.
Frivillighed og inddragelse af civilsamfundet er vigtigt. Ældrerådet har bragt frivillighed op over for Senior udvalget, som et emne. Mange af vores aktivitetshuse og andre aktiviteter rundt omkring fungerer kun, hvis der er frivillige, der løfter.

Vi har i årets løb holdt en del af vores møder ude på plejehjemmene og i de brugerstyrede huse. Det er lidt svært at genkende, at alting er så sort, som man hører, og at der er stor utilfredshed. Det har været en god oplevelse at være på besøg. Alle steder har vi kun mødt positive mennesker.

Vi fortsætter arbejdet og vil gøre vores bedste for alle seniorer i Kolding Kommune.

Faglige Seniorers Seniorhåndbogen kan købes for 49 kr.Danske Seniorers Den lille Gule fås gratis, hvis man er medlem af Danske Seniorer og/eller Floraklubben i Kolding. Ikke-medlemmer kan købe den for 50 kr. 
Læs mere om bestilling af bogen

 


Ældre Sagens håndbog Værd at vide kan købes for 154 kr. 

Alle 3 er praktiske små håndbøger, der hjælper med at skabe overblik over de mange regler, man kan få brug for at kende som pensionist eller efterlønsmodtager. Du kan selvfølgelig nøjes med at læse de afsnit, der er interessante for dig.

Da man desværre ikke altid kan regne med at få det, man har ret til, finder man også oplysninger, der handler om, hvordan man klager.

Der er kommet mange nye regler, der er vigtige for seniorer. Det gælder blandt andet fjernelse af modregning i pensionen, regler for tilbagetrækning og selvfølgelig nye satser. Det gælder om at holde tungen lige i munden, i junglen af regler og paragraffer.

Håndbøgerne er også en oplagt gave til alle, der er fyldt 60 år.

Da Kolding Byråd vedtog budgettet for 2024, blev der lavet nogle budgetnoter. En om bæredygtige kvadratmeter og en om brugerstyrede huse.
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren blev pålagt at lave en analyse af de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, der er forankret i de brugerstyrede huse
Analysen, der beskriver brugen af de brugerstyrede huse, er nu lavet.

Den viser, at der er en stor værdi i kommunens 20 brugerstyrede huse, hvor de forskellige aktiviteter skaber netværk, samvær og fællesskaber. Der er evidens for, at netop disse aktiviteter medvirker til at forebygge ensomhed og de sociale, mentale og fysiske følger, der kan opstå ved ensomhed. Derfor har husene en sundhedsfremmende funktion og medvirker til at forebygge ensomhed hos seniorer i Kolding Kommune.

Det er kendt at alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme. Antallet har været stigende gennem en årrække.

Når man ser på demografien i Kolding Kommune, så vokser generationen af seniorer betydeligt de kommende år. I 2023 var der 18.828 borgere over 65 år. I 2035 forventes der at være 23.224 borgere over 65 år. Det er en befolkningstilvækst på 23,3 %.

De brugerstyrede huse har ca. 100.000 besøgende om året. En meget stor del af dem er over 80 år. Derfor har det stor betydning, at der ikke er for langt til et brugerstyret hus.

Ældrerådet arbejder bl.a. for:

 • En værdig seniorpolitik
 • Tilgængelighed for alle
 • Forebyggelse af ensomhed
 • Frivillighed

Rapporten viser, at der forefindes en masse forskellige aktiviteter, som er skabt af brugerne og som de er rigtig glade for at deltage i.
Der er stor tilfredshed blandt brugerne, og den forbyggende indsats må ikke undervurderes.

Ældrerådet afventer med en vis bekymring næste udspil om hvor og hvordan man evt. vil reducere antallet af kvadratmeter og dermed måske også aktiviteterne. Vi mener, den forebyggende indsats bør vægte højere end besparelser, som på den lange bane kan føre til øgede udgifter til pleje og omsorg.

 

I Kolding Kommune er der i øjeblikket to nye plejehjem under opførelse.

Det første kommunale plejehjem, Dorotheas Have, forventes at stå klar til indflytning i foråret 2027.
Dorotheas Have bliver et plejehjem og et aktivitetstilbud for borgere med demens. Det kommer til at ligge i boligområdet Munkebo og nabo til Munkevænget skole. Det får plads til 70 plejehjemsbeboere og 55 aktivitetspladser til borgere med demens.

Projektet er nu i udbudsfasen. Byderne kommer med deres forslag til, hvordan de fysiske rammer bedst mulig understøtter visionen om, at Dorotheas Have rummer beboernes og brugernes forskellige liv og livshistorier. Stedet skal også være en værdifuld del af det omkringliggende samfund.
Der skal også komme forslag til, hvordan bygningen kan understøtte et godt liv med en demenssygdom, og hvordan beboerne kan inddrages i hverdagens aktiviteter.

Ud over plejehjemmet Dorotheas Have, er der også ved at blive bygget et friplejehjem, Alba Marie, som åbner 2025.

Plejehjemmet med 80 boliger kommer til at ligge ved siden af Legeparken.
Friplejehjemmet Alba Marie er en selvejende institution, hvor beboerne skal opleve selvbestemmelse og kvalitet i livet, for at skabe rammer og indhold for ”det gode liv”. Yderligere oplysninger om værdigrundlaget samt andre informationer om plejehjemmet kan læses på ida.mariehjem.dk

I det grønne kvarter ved Idyl i Kolding, planlægger Agorahaverne at bygge seniorbofællesskabet Marenhaven. Boligselskabet afventer den endelige godkendelse af lokalplanen og forventer at kunne tage første spadestik i sommeren 2024.

Marenhaven vil være omkring et år undervejs, og boligselskabet glæder sig til at kunne byde fællesskabets nye beboere velkommen i sommeren 2025. Marenhaven, kommer til at bestå af 63 lyse moderne lejeboliger. Det er det første bofællesskab i Jylland i Agorahavernes regi. De glæder sig meget til at komme i gang med bofællesskabet og til også at kunne tilbyde alle Agorahavernes fordele i Kolding.
d kan du forvente af Marenhaven?
Marenhaven er ligesom deres øvrige bofællesskaber, en ny boform for voksne (50+) uden hjemmeboende børn. Her vægter man sammenholdet og fællesskabet højt, og en lang række attraktive fælles faciliteter skaber de bedste rammer for aktiviteter og hygge. Man kan glæde sig til bl.a. at opleve den store, grønne atriumhave, som forlænger hjemmet og udesæsonen for beboerne.

I Agorahavernes seniorbofællesskaber bor man privat, men alligevel tæt på ligesindede voksne. Ud over ens eget private hjem, er der en lang række fælles faciliteter, som f.eks. fællesrum, køkkenhave, gæsteværelser og orangeri. Alt sammen i forlængelse af en stor, overdækket atriumhave, som til daglig danner rammen om den gode hverdag i fællesskabet.

Det er en unik boligform, der er specielt designet til seniorer, der ønsker at bo tæt på andre i samme aldersgruppe. Seniorbofællesskaber tilbyder et trygt og socialt miljø, hvor man kan føle sig hjemme og have mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med sine naboer.

Ældrerådet hilser med glæde endnu et Seniorbofælleskab velkommen i Kolding. Vi tror på, at boformen tiltaler mange seniorer, og vi vil fortsat have fokus på at endnu flere får muligheden for at flytte i et fællesskab.

Et spørgsmål som de fleste vil svare nej til. Det er der ikke noget at sige til, men læs artiklen og bliv meget klogere. Bag den officielle titel, gemmer der sig udvalg, som Byrådet i Kolding har vedtaget at nedsætte og som fungerer i den nuværende byrådsperiode.

Man har besluttet at give det ene udvalg et mere mundret navn, nemlig Social Bæredygtighed. Bliver man så klogere af det? Ikke specielt, men læs roligt videre.

Udvalget vil især sætte fokus på fremtidens velfærd i Kolding Kommune. Et centralt element heri er civilsamfundet og frivilligheden. Igen dukker der et nyt ord op, som kan være svært at forstå. Hvad er civilsamfundet?

Civilsamfundet er en betegnelse for de dele af samfundet, der hverken styres af det offentlige eller de økonomiske forhold. Det er samfundssind i stort og småt f.eks. som når man hjælper sin ældre nabo med snerydning, eller en flok ildsjæle samles for at gøre et eller andet. I Danmark bruges betegnelsen civilsamfund tit som synonym for alt det frivillige arbejde.

Hvad er frivillighed?

Frivillighed kan defineres på mange måder. En meget brugt definition er:

 • Er frivillig (Uden tvang)
 • Er ulønnet
 • Er til gavn for andre end en selv og familien. Udføres offentlig eller privat
 • Er af formel karakter
 • Er aktiv

Vi er alle en del af civilsamfundet, og hver især er vi det i kraft af det store frivillige arbejde, som kendetegner det fællesskab, der er overalt i Danmark.

Ældrerådet følger spændt arbejdet i udvalget Social Bæredygtighed.

Det fantastiske hjælpemiddel, der kan gøre hverdagen lettere for mange af os, bliver ved med at fylde i den offentlige debat. Ja, det er robotten, der kan holde skidtet fra døren, vi taler om.
Hver gang samtalen styres ind på vores offentlige velfærd og især ældreplejen, så kommer det nemt til at handle om hjemmehjælp! Især den praktiske bistand. Hvad kan man få hjælp til, og ikke mindst hvad man ikke kan få?

Bølgerne går højt. ”Det er også for galt! Nu skal de ældre gøre brug af en robotstøvsuger eller få hjælp til støvsugning af familie eller venner (civilsamfundet), hvis de vil have støvsuget! Sådan en farer rundt over det hele og man falder over den! Den kan ikke forcere forhindringer, som tæpper og dørtrin! Den gør ikke ordentlig rent ud i hjørnerne!”

Debatten er meget unuanceret, og bærer præg af manglende viden om, hvor stor forskel den kan gøre i mange ældres hverdag. Nogle af Ældrerådets medlemmer har nu deltaget i et lille lynkursus med demonstration af flere forskellige modeller - hvad de kan og hvad prislejet er. Vi er blevet en del klogere, og kan sagtens se det positive i den lille robot. Den kan godt forcere forhindringer kan køre udenom. De fleste er nemlig udstyret med et lille kamera, så kommer man gående eller har noget stående, kører den udenom.
Robotten kan stort set yde den hjælp, man har behov for. Den er utrolig nem at betjene og ikke mindst at tømme. Mange betjenes ved hjælp af en APP på telefonen og andre uden. Det er vigtigt at finde ud af hvad behovet er, og hvad der er den rette støvsuger for den enkelte. Der er forskellige prisklasser, men det vigtigste er at forholde sig til at sugeevnen lever op til anbefalingerne. Ofte kan man finde gode modeller på tilbud.

Det kan være en god ide at få hjælp til at finde den model, der passer bedst og som man føler sig tryg ved.
I øvrigt er det en misforståelse, at man bliver tvunget til at anskaffe sig en robotstøvsuger, uanset om man kan håndtere den eller ej. I henhold til kvalitetsstandarderne er det visitationen, der afgør om man er i stand til at betjene robotten. Kan man ikke det, får man stadig hjælp til støvsugning. Desuden kan nogen også få hjælp til at tømme støvsugeren. Ca. en tredjedel af alle hjemmehjælpsmodtagerne er fortsat vurderet til at modtage hjælp til støvsugning.

Af de resterende to tredjedele er på nuværende tidspunkt mere end 850 borgere re-visiteret, hvilket er godt halvdelen. Det har heldigvis kun givet anledning til meget få klager.

Deltag i konkurrencen - så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.
Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder.
Vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav, der står bag ved svaret.
Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen.
Dette ord sendes på mail til  ahua@kolding.dk senest den 20. marts 2024.
Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad er Kolding Kommunes ”hovednummer”?
2323 2323 (V)
1012 1416 (L)
7979 7979 (S)

Hvilken helligdag er afskaffet i år?
Påskedag (D)
Kristi Himmelfart (S)
Bededag (O)

I hvilken region er Kolding Kommune?
Region Midtjylland (A)
Region Syddanmark (M)
Region Nordjylland (G)

På hvilken dato starter sommertid i 2024?
1. april (V)
30. marts (L)
31. marts (M)

I hvilken måned afholdes der valg til EU i 2024?
Maj (A)
Juni (E)
Juli (K)

Hvor gammel skal man være for at kunne stemme til Ældrerådet?
18 (D)
25 (P)
60 (R)

Løsning fra sidste nummer var ÅRSTID. Der kom 105 besvarelser.
De heldige vindere var Frida Holst og Gert Hansen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje