Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Outdoorstrategi

Outdoorstrategi

Målet med Outdoorstrategien er at udvikle flere udendørs-aktiviteter, nye mødesteder og samtidig at være social løftestang for sårbare grupper.

Outdoorstrategien omfatter geografisk hele Kolding Kommune. Strategien udstikker rammer og peger på mulighederne for at optimere mulighederne for udendørs-oplevelser med natur, kultur, motion og sundhed som omdrejningspunkter.

Strategien består af en strategitekst og et bilag der beskriver udvalgte oplevelsessteders potentiale. Vi kalder stederne for ”hotspots”. Til strategien hører fire handleplaner. En for hvert af de 4 indsatsområder beskrevet i strategien: Steder, Ruter, Synlighed og partnerskaber.

Et af målene med strategien er at øge synligheden, så det bliver let at opleve og være med til at udvikle oplevelserne. Har du en god idé, der kan være med til at realisere strategien, så skriv til outdoor@kolding.dk.

Bredt samarbejde bag strategien

Outdoorstrategien blev vedtaget af de tre daværende politiske udvalg: Miljøudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget. De har i dag skiftet navn til: Plan-, Bolig- og miljøudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget og Socialøkonomi-, handicap, og hjælpemiddeludvalget. Det brede politiske samarbejde om strategien understreger, at der er tale om mere end en klassisk friluftsstrategi.

Men strategien rummer også indsatser i forhold til at skabe oplevelsesrum for alle, hvad enten det er bevægelseshæmmede, svagtseende, psykisk eller socialt sårbare. Outdoorstrategien skal med andre ord sikre, at naturen og friluftslivet er for alle.

Den skal skabe rammer for fællesskaber og oplevelser i hverdagen samt i fritiden for borgere og turister. På tværs af generationer samt sociale og kulturelle barrierer.

Outdoorstrategien er godkendt af Kolding Byråd i december 2016.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje