Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Risikostyringsplan

Risikostyringsplan


Oversvømmelse af Kolding bymidte februar 2020

 

Risikostyringsplan 2021–2027 for risikoområde Kolding er vedtaget af Kolding Byråd den 26. oktober 2021.

Kystdirektoratet har i 2018 fortaget en revurdering og ajourføring af udpegningen af risikoområderne fra første planperiode. På baggrund af den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse er Kolding by udpeget som nyt risikoområde og kommunen har derfor udarbejde en risikostyringsplan på samme måde som andre 22 kommuner, der blev udpeget i 2011. En plan der efterfølgende skal revurderes og om nødvendigt ajourføres hvert sjette år.

Risikostyringsplanen skal fastsætte mål og indeholde forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for oversvømmelser i det udpegede risikoområde. Planen skal pege på hvilke tiltag der skal til, for at mindske risikoen for mulige negative konsekvenser forbundet med oversvømmelse i forhold til

  • menneskers sundhed
  • miljø
  • kulturarv
  • økonomiske aktiviteter

Risikoområdet Kolding er udpeget primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kolding Fjord) og i mindre grad fra vandløb (Kolding Å). Oversvømmelsen, der afgrænser risikoområdet, er på 4,25 m og er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872 på 3,35 m med et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje