Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Strategi for håndtering af hjemløshed

Strategi for håndtering af hjemløshed

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i december 2023 en strategi for håndtering af hjemløshed samt et tilhørende initiativkatalog med konkrete initiativer til udvikling af hjemløseområdet.

Med strategien er det målet, at der i højere grad end tidligere skabes en fælles retning for hjemløseområdet og sikres samarbejde omkring borgeren på tværs. Samarbejdet skal ske ud fra en enighed omkring kerneopgaven, tilgange og centrale tematikker. Den faglige strategi forventes derved at bidrage til at sikre et tæt samarbejde omkring borgere i (risiko for) hjemløshed, så borgerne oplever sammenhængende og meningsfulde indsatser af høj kvalitet.

Strategien indeholder den politiske vision for området ’Et hjem til alle – sammen mod hjemløshed’, et overblik over de tilgange, der forventes brugt på området samt en beskrivelse af seks centrale tematikker, som kommunen i fremtiden vil sætte fokus på.

Strategien konkretiseres gennem initiativkataloget, der opstiller anbefalinger til 15 initiativer, der har til formål at styrke hjemløseområdet. De 15 initiativer skal udfoldes og udvikles forud for en endelig beslutning om, hvorvidt de skal implementeres. Dette skal sikre, at der er økonomi til initiativet, og at initiativerne på implementeringstidspunktet støtter op om den samlede indsats til borgerne. Udvikling og implementering vil ske i løbet af de kommende år.

Ved spørgsmål vedrørende strategien kontakt da udviklingskonsulent, Emma Bolmgren Sloth, på emslo@kolding.dk.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje