Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Strategi for Socialpsykiatrien

Strategi for Socialpsykiatrien

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i december 2021 en strategi for socialpsykiatrien og et tilhørende initiativkatalog med konkrete initiativer til at udvikle socialpsykiatrien.

Formålet med strategien er at styrke arbejdet med at hjælpe og støtte borgere med psykiske sårbarheder, så borgerne oplever en hurtig og god indsats, der skaber sammenhæng til de øvrige indsatser, de modtager.

Strategien indeholder den politiske vision for området ’Sammen på din vej’, en fælles tilgang gennem recovery-orienteret rehabilitering samt fire pejlemærker for det fremtidige arbejde i socialpsykiatrien. Desuden indeholder strategien en række krav til organisationen, ledelsen og medarbejderne for at lykkes med strategien.

Initiativkataloget indeholder anbefalinger til 19 initiativer til at styrke socialpsykiatrien. De 19 initiativer skal udvikles og beskrives forud for en endelig beslutning om, hvorvidt de skal implementeres. Dette skal sikre, at der er økonomi til initiativet, og at initiativerne på implementeringstidspunktet støtter op om den samlede indsats til borgerne. Udvikling og implementering vil ske i løbet af de kommende år.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje