Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Spørgetid

Spørgetid

Forud for Byrådets ordinære, offentlige møde i måneden - bortset fra januar og juli måneder - afholdes offentlig spørgetid. Spørgetiden begynder kl. 18.45.

Spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest ugedagen før spørgetiden, og er der ikke indleveret spørgsmål til spørgetiden, bortfalder denne.

Hvem kan stille spørgsmål

Borgere, bosat i Kolding Kommune, kan til spørgetiden fremsende spørgsmål til Byrådet. Spørgsmål, der ikke er stilet til Byrådets enkelte medlemmer, betragtes som stilet til de i spørgetiden tilstedeværende medlemmer. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse, og henvendelsen skal mærkes “Spørgetid”.

Spørgsmålene skal være korte og skal kunne forelægges inden for tre minut­ter. Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og være af almen inte­resse.

Spørgetiden bortfalder i en periode af fire måneder forud for kommunalvalget.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje