Skip til hoved indholdet
  Hjem Selvbetjening for borgere Borgerservice, økonomi og ydelser - selvbetjening

Borgerservice, økonomi og ydelser - selvbetjening

Hvis du ønsker at få oplyst adressen på en bestemt person.

Foretag adresseforespørgsel

Her kan du som ejer eller lejer af en bolig forespørge på antallet af beboere på en bestemt adresse.

Foretag beboerforespørgsel

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring .

Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig, hvis du giver fuldmagt til det.

Ansøg om begravelseshjælp

Hvis du har brug for at dokumentere nuværende eller tidligere adresse, samt dokumentation for civilstand, statsborgerskab og tidligere navne.

Anmod om bopælsattest

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Ansøg om enkeltydelser

Kortet er gratis. Du kan bestille kort til dine børn (under 18 år) og ægtefælle, hvis de bor på samme adresse som dig. Du vil normalt modtage kortet på din adresse i løbet af 2-3 uger.

Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Digital Post.

Husk, at du stadig skal bruge dit gule sundhedskort i Danmark, fx når du tager til lægen.

Bestil EU-sygesikringskort

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage efter du har skiftet bopæl.

Meld flytning

Grundlovsceremonien afvikles i marts og september måned. Omkring to måneder før ceremonien vil tilmeldingen være tilgængelig her på siden.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Kolding kommune. Til ceremonien vil der være plads til alle ansøgere der er bosat i Kolding kommune.

Tilmelding til grundlovsceremonien

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning til at søge om almindelig helbredstillæg.

Ægtefælle/samlever kan ansøge samtidig

Skal du og din ægtefælle/samlever begge søge om helbredstillæg, kan I gøre det samtidigt. Det kræver, at din ægtefælle/samlever kan signere med MitID. Hvis ikke det er muligt, så kan I kontakte kommunen og få hjælp til din ægtefælles/samlevers ansøgning.

En anden kan udfylde ansøgningen for dig

En anden person(en partsrepræsentant) kan hjælpe dig med at ansøge digitalt. Dette kræver en fuldmagt, som du kan finde her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue). Fuldmagten skal printes ud, underskrives, scannes ind og tilføjes, som bilag til ansøgningen.

Ansøg om helbredstillæg

Hvis du allerede har meldt dig ledig på jobnet, kan du søge kontanthjælp gennem denne formular.

Ansøg om hjælp til forsørgelse

Som borger har du ret til indsigt i personlige elektroniske oplysninger, der indgår i dine sagsbehandlinger.

Anmod om indsigt

Her kan du ansøge om at få udstedt eller fornyet dit kørekort. Du kan kun udfylde en del af ansøgningen her. Efterfølgende skal du møde personligt op hos Borgerservice, Nytorv 1 i Kolding.

Bestil/forny kørekort

Du kan i denne løsning ansøge om at komme på folketingsvalglisten, når du har ophold i udlandet.
Betingelsen er at du har dansk statsborgerskab/indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet.

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt i Borgerservice (Nytorv 1, Kolding) uanset alder. Du skal bestille tid på forhånd.

Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

Du skal medbringe:

 • dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
 • original dåbs-, navne- eller fødselsattest,
 • sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen.
 • et vellignende foto - eller få taget billede hos Borgerservice (koster penge)

Bestil tid til fornyelse af pas

For at et barn under 18 år kan få udstedt eller fornyet et pas, skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring.

Hvis du har forældremyndigheden alene, er det kun dig der skal underskrive samtykkeerklæringen.

Du skal medbringe dåbs-, navne- eller fødselsattest, hvis barnet ikke har fået lavet pas før.

For at færdiggøre ansøgningen skal barnet møde personligt op i borgerservice gerne i selskab med en voksen. Når du søger om pas til dit barn, gælder de samme regler for fx foto som for pas til voksne. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn

Giv samtykke til kommunen om indhentning og videregivelse af oplysninger fra arbejdsgiver, læge, a-kasse eller andre i din sag.

Send samtykke om personlige oplysninger

Er du pensionist med særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du ansøge om personligt tillæg.

Ansøg om personligt tillæg

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Dette skal du bruge:

 • Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
 • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 • Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig

Ansøg om råden over vej, opstilling af materialer

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret, kan I søge om separation her.

Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om separation

Anvendes i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Arvingerne efter den afdøde skal udfylde erklæringen.
Når et ægteskab er ophørt ved død, må den efterlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før betingelserne i ægteskabslovens § 10 om skifte af fællesboet er opfyldt.

Send erklæring om skifte

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, kan I søge om skilsmisse her.
Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om skilsmisse uden forudgående separation

Hvis du planlægger at afholde et offentligt arrangement, fx koncert, markeds- eller byfest, cirkus, demonstration eller lignende, skal du ansøge om tilladelse.Ansøg om tilladelse til offentligt arrangement

Statsforvaltningen og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

 • er dansk eller nordisk statsborger(e)
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Statsforvaltningen står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Indgiv ægteskabserklæring

Virksomhed

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje