Skip til hoved indholdet
    Hjem Selvbetjening for borgere Miljø, natur og klima - selvbetjening

Miljø, natur og klima - selvbetjening

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

På egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som privatperson for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som virksomhed for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

  • Placér dit praj
  • Beskriv problemet
  • Kontaktoplysninger
  • Indsend praj

Indberet invasiv art

Kort over registrerede invasive arter i Kolding Kommune

På egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som privatperson for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Repræsentant som virksomhed for ansøger(e):
Ansøg om tilladelse

Her kan du ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Virksomhed

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje