Skip til hoved indholdet
  Hjem Selvbetjening for borgere Sundhed og omsorg - selvbetjening

Sundhed og omsorg - selvbetjening

Tilskuddet ydes til almindelig fodpleje (fodbad og klipning af tånegle og lignende) og egentlig fodbehandling, som du ikke selv kan udføre, og som ikke er omfattet af sundhedslovens kapitel 15 eller anden lovgivning.

Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling

 • Hvis du har brug for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet.
 • Du skal være motiveret for at gøre en indsats og være i stand til at indgå i et målrettet forløb
  Fagligt vurderes din ansøgning, om netop vores tilbud vil være det rigtige for dig
 • Der er ingen krav til diagnoser, her kommer mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer. Et fællestræk er, at det er mennesker, der har mistet ”grebet i sit liv”. Dog har vi ikke kompetencerne, hvis dit primære problem er en psykiatrisk lidelse, eller du er erklæret terminal.

Eksempler på forløb kan være:

 • Efter hospitalsindlæggelse
 • Du har et stort og pludselig funktionstab
 • Du har pådraget dig en hjerneskade
 • Der er behov for et døgnophold for at din genoptræning kan etableres
 • Du har stoppet et misbrug, og skal nu finde en ny vej i livet
 • Måske har du mistet dit job, har helbredsproblemer, og kan ikke selv magte at komme videre. Er måske i et afklarings- eller ressourceforløb
 • Livet er langsomt ”gået i stå” og du har isoleret dig

Ansøg om rehabiliteringsophold (digital underskrift)

Ansøgningsskema DRK_skrivbar.pdf

Kortet er gratis. Du kan bestille kort til dine børn (under 18 år) og ægtefælle, hvis de bor på samme adresse som dig. Du vil normalt modtage kortet på din adresse i løbet af 2-3 uger.

Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Digital Post.

Husk, at du stadig skal bruge dit gule sundhedskort i Danmark, fx når du tager til lægen.

Bestil EU-sygesikringskort

Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

Beregn egenbetaling/tilskud ved medicinkøb

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion via denne selvbetjeningsløsning.

Du kan søge refusion til at dække dine udgifter i forbindelse med:

 • behandling, hvortil der ydes tilskud efter det der i daglige tale kaldes sygesikring, Sundshedslovens kapital 15 og 42.
 • eller hvis du er blevet bevilliget tilskud til briller, tandproteser eller almindelig fodbehandling (udvidet helbredstillæg).

Bemærk venligst, at det er en betingelse, at du forinden har søgt om tilskud til briller, tandprotese eller almindelig fodpleje for at kunne få dine udgifter hertil refunderet.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Her kan du vælge eller skifte læge og skifte sygesikringsgruppe. Der er som udgangspunkt gebyr på lægeskift.

Vælg læge

Du kan i denne selvbetjeningsløsning tilmelde dig en læge, der har lukket for patienttilgang.
Tilmeldingen kræver en accept fra lægen og du skal opfylde nogle forudsætninger inden lægen kan give accepten.
Ved flytning skal accepten være indhentet og sendt til kommunen senest 14 dage efter, flytningen er meddelt kommunen. Ellers vil kommunen tildele dig en anden læge administrativt.

Tilmelding til læge med lukket patienttilgang

Købt i andet EU/EØS land.

Ansøg om tilskud til medicin

I denne løsning kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Ansøg om merudgiftsydelse

Hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ansøg om merudgiftsydelse

Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøg om plejevederlag til pasning af døende

Sundhedskortet (sygesikringsbevis) er gratis

 • ved flytning
 • ved navneskift hvis navneskiftet sker på grund af ægteskab

Hvis du mister dit sundhedskort, skal du betale for et nyt kort. Du vil modtage kortet i løbet af 14 dage.

Du kan også bestille et sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

Bestil nyt sundhedskort

Her kan du vælge eller skifte læge og skifte sygesikringsgruppe. Der er som udgangspunkt gebyr på lægeskift.

Skift sygesikringsgruppe

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen.

Søg om særligt sundhedskort

Her kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Via sundhed.dk

Find tandlæge

Henvisning til tandbehandling for særligt socialt udsatte.

Følgende kan henvise til visitation til specialtandplejen:

 • Ansatte i psykiatrien – kommunal eller regional
 • Pædagogisk personale eller plejepersonale på institutioner for fysisk og psykisk handicappede.
 • Egen privatpraktiserende tandlæger der gennem en årrække har kendt patienten og har fulgt udviklingen i patientens almene tilstand.

For at blive tilmeldt Specialtandplejen skal borgeren visiteres hertil. Visitation sker efter en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Følgende kan henvise borgeren til specialtandplejen:
Fagpersoner herunder læger, sygeplejersker eller pædagogiske ledere samt tandlæger, der har kendt og fulgt borgeren over tid og kender til borgerens grundsygdom.

Borgeren skal have folkeregisteradresse i Kolding Kommune.

Henvis borger til spcialtandpleje

Tandplejens selvbetjening kan du blandt andet bruge, når du skal:

 • Opdatere telefonnummer til sms påmindelser
 • Opdatere oplysninger om helbred
 • Se aftaler ved Tandplejen
 • Melde afbud til nogle af vores tider
 • Læse tandjournaler

Har du fået et brev vedrørende booking af tid, kan dette gøres via selvbetjeningen.

Klik her for at tilgå Tandplejens selvbetning

Hvis du opfylder de krav, som er listet op nedenfor, kan du bruge denne selvbetjeningsløsning til at søge om udvidet helbredstillæg.

 • Du er folkepensionist eller førtidspensionist under reglerne fra før 2003
 • Du og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede formue overstiger ikke 89.800 kr. (år 2020).
 • Din personlige tillægsprocent er mere end 0. Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent i forbindelse med pensionsberegningen og tallet fremgår af din pensionsmeddelelse.

Udvidet helbredstillæg gives til udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Det er vigtigt, at du søger om udvidet helbredstillæg inden behandlingen påbegyndes.
Du kan på din kommunes hjemmeside læse om, hvilke prisaftaler din kommune har og dermed også, hvor meget tilskud netop din kommune giver.

Ansøg om udvidet helbredstillæg

Virksomhed

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje