Skip til hoved indholdet
  Hjem Selvbetjening for virksomheder Byggeri og ejendom – selvbetjening

Byggeri og ejendom – selvbetjening

Anmeldelsesskema  for byggeaffald
Bygherre skal anmelde byggeaffald når:

 • Et bygge- eller nedrivningsprojekt medfører mere end 1 ton affald
 • Der skal fjernes materialer med asbest
 • Der skal udskiftes materialer fra perioden 1950-1977, da termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB


Vi skal have anmeldelsen senest 14 dage før, arbejdet går i gang. 


Hører du ikke fra Redux –  Affald og Genbrug inden for 14 dage efter anmeldelse af byggeaffald, kan du gå i gang med dit byggeprojekt under forudsætning af, at du har indhentet evt. andre relevante tilladelser (fx nedrivningstilladelse).


Vær opmærksom på:

 • Bygherre skal ofte sende supplerende dokumentation med. 
 • Det er altid bygherrens ansvar at anmelde affaldet. Så selvom en privatperson har en håndværker eller entreprenør til at udføre arbejdet, er anmeldelsen stadig bygherres ansvar.


Skulle det ske, at du ikke har fået anmeldt byggeaffaldet i tide, skal du hurtigst muligt udfylde anmeldelsen og derefter kontakte os, Redux – Affald og Genbrug, på 79 79 71 00.

Hjælp til at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Byg og Miljø

Kolding Kommunes byggesagsarkiv

Søg i byggesagsarkivet

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr og samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skat og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester m.v.

Køb Ejendomsdatarapport

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv trække en kopi af sin ejendomsskattebillet.

Se ejendomsskattebillet

Flytning af jord kan nogle gange kræve, at du anmelder det til kommunen.

Du skal anmelde jordflytning til Kolding Kommune, hvis du skal flytte følgende typer jord:

 • forurenet jord, eksempelvis ved akut spild af kemikalier
 • jord fra områdeklassificerede ejendomme
 • jord fra offentlige veje
 • jord fra en ejendom med en kendt/kortlagt forurening
 • jord fra et modtageanlæg for jord

Anmeld jordflytning

Ansøg om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Ansøg om landzonetilladelse

Til indgivelse af BBR-oplysninger ved nedrivning af hele bygninger.

Send BBR-oplysninger

Beskeden sendes direkte til rottebekæmperen.

Anmeld rotter

Denne ansøgning om dispensation fritager ikke for at søge nødvendige tilladelser eller dispensation i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Ansøg om dispensation ved støj- og støvfremkaldende aktiviteter

Borger

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje