Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold

Du kan få behov for at komme på et ophold uden for hjemmet i en midlertidig periode, hvis din situation har ændret sig. Det kan f.eks. være, hvis du eller dine pårørende trænger til en aflastning.

Du kan søge om et midlertidigt ophold ved behov for:

  • Aflastning af ægtefælle
  • Lettere rehabilitering
  • Ophold i forbindelse med værgemålsansøgning
  • Palliative pladser

Vesterløkke

Midlertidige ophold finder sted på Vesterløkke i Sdr. Bjert.

Midlertidigt ophold

Opholdet er på maksimalt 3 uger, og kan højest bevilges 4 gange om året.
Ansøgning om ophold skal helst foreligge 2-3 måneder før det ønskede ophold.

Når du får bevilget midlertidigt ophold

Når du kommer på ophold, skal du selv medbringe:

  • Dine personlige hjælpemidler
  • Din medicin i originale glas

Betaling for opholdet følger godkendte takster, og der bliver sendt en regning måneden efter opholdet.

Hvis du ikke selv kan sørge for kørsel til opholdet, kan du søge om kørsel efter Servicelovens § 117. Du skal være i stand til at være siddende under kørslen. Ved bevilling af kørsel, vil du få kørsel via Kolding Kommunes kørselsordning. Du skal selv betale for kørslen efter takst fastsat af Byrådet.

Hvis det viser sig under opholdet, at du ikke kan komme hjem i egen bolig, men har behov for en plejebolig, skal du tage imod førstkommende ledige plejebolig. Ønsker du et specifikt plejehjem, kan du fastholde din ansøgning efter indflytning på plejehjem.

Du skal selv betale flytteomkostninger ved flytning til plejehjem.

Du kan søge ved rådgiver i Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Har du nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, kan du søge om at komme på et midlertidigt ophold for at aflaste dine pårørende og give støtte til, at du kan blive i eget hjem. Målet med aflastningsopholdet er at aflaste dine nære pårørende og forebygge og udskyde yderligere foranstaltninger som bl.a. behov for plejebolig.

Kontakt eventuelt rådgiver for at høre mere om aflastningsophold.

Aflastningsopholdet har en varighed i op til 3 uger ad gangen og max. 4 gange om året. Som udgangspunkt bevilges der ikke aflastningsophold i direkte forlængelse af sygehusophold.

Hvis det er muligt, skal du helst søge om aflastningsopholdet 2-3 måneder før.

På et rehabiliteringsophold bliver du støttet i at træne og vedligeholde dine færdigheder i trygge rammer. Du og plejepersonalet udarbejder mål med opholdet, og du støttes i at finde og udnytte dine ressourcer bedst muligt. Et rehabiliteringsophold er tidsbegrænset, og kan højst vare 2-3 uger.

Bliver der søgt om værgemål til din pårørende, kan der i perioden, hvor sagsbehandlingen foregår, søges om midlertidigt ophold, hvis din pårørende har et særligt behov for hjælp og pleje.

Hvis du er døende og ønsker at dø derhjemme, kan du tilbydes et kortvarigt ophold på Gæstehuset Vesterløkke. Opholdet kan blandt andet bruges til at du og dine pårørende får tid og støtte til at afklare hvordan den sidste tid i hjemmet bedst kan tilrettelægges.
Opholdet varer typisk en uge, men kan ud fra en konkret vurdering vare længere.

Kontakt til Senior- og Sundhedsrådgivningen

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.30 - 11.30.

Tlf. 79 79 84 50

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje