Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Affaldspriser – se hvad du betaler for

Alle husholdninger i Kolding Kommune, herunder sommerhuse, skal betale gebyr for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrets størrelse hænger sammen med størrelsen på din bolig, og det opkræves i januar og juli sammen med ejendomsskattebilletten.

 

Når du tjekker dit affaldsgebyr, skal du have din ejendomsskattebillet ved hånden. Derefter kan du krydstjekke oplysningerne fra dit dokument med affaldsgebyrerne her på siden. 

Betaling af ejendomsskat er opdelt i to rater, som forfalder til betaling 1. januar og 1. juli hvert år.

Har du spørgsmål til dit affaldsgebyr, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve om affald og genbrug i Kolding Kommune. 

Dit affaldsgebyr er sat sammen af de ordninger og muligheder, som er nævnt herunder.

Takster på affaldsområdet fastsættes en gang om året og godkendes af byrådet. Det hele handler om at få det meste og bedste ud af dit affald.

Affaldsgebyret i 2022 går til:

(Ønsker du at se listen for 2021, kan du gå ned i bunden af denne liste)

Restaffald og madaffald

I Kolding Kommune skal din og de 42.000 andre husstande sortere madaffald fra restaffald.

Gebyret dækker over størrelsen på din affaldsbeholder (herunder leje, vedligeholdelse eller udskiftning af beholderen), og hvor ofte du får den tømt.

En del af gebyret går også til, at restaffaldet bliver brændt, og madaffaldet bliver sendt til behandling.

 • Madaffaldet bruges til produktion af biogas til el, varme og brændstof. Næringsstofferne fra madaffaldet spredes på markerne som gødning.
 • Restaffaldet sendes til forbrænding hos Energnist og bliver til varme og el. 

Miljøstationer og genbrugs-øer

Over 1.500 steder i kommunen kan du aflevere glas, papir, metal og hård plast i nærtliggende miljøstationer.

Redux – Affald og Genbrug tømmer beholderne og udskifter dem, hvis de går i stykker.

Alt, hvad du afleverer, sender vi videre til genanvendelse.

Har du ikke en miljøstation i nærheden, kan du kontakte Redux og høre om muligheden for opsætning.

 

Genbrugspladser

Fem genbrugspladser og op mod 50 typer affald.

Fra batterier, beton og bøger til tagpap, tæpper og trykflasker.

Adgang til fire pladser og mulighed for at aflevere farligt affald døgnet rundt med Genbrug 24-7.

Mulighed for at få hentet tagplader med asbest og eternit på din adresse.

Genbrugsvejledere, der får det hele til at køre.

Det hele er dækket af den del af dit affaldsgebyr, der går til genbrugspladserne.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

Genbrugsbilen, tidligere kendt som ordningen for storskrald, henter både dine brugte møbler og hårde hvidevarer til genbrug.

Du kan også bruge Genbrugsbilen til at få hentet materialer til genanvendelse, fx plastsække med tøj, bøger eller mad- og drikkekartoner. 

Materialerne sendes videre til enten genbrug eller genanvendelse.

Du kan bestille Genbrugsbilen op til 12 gange om året (brug formularen på websiden eller appen Affald Kolding)

Farligt affald

Du kan både komme af med farligt affald på genbrugspladsen og på din hjemmeadresse.

På alle genbrugspladser undtagen Lunderskov kan du komme af med dit farlige affald døgnet rundt, hvis du er tilmeldt Genbrug 24-7

Siden juli 2021 har har det været muligt at få hentet farligt affald i den grå kasse, som er blevet uddelt til alle husstande. I den kan du aflevere fire typer affald:

 1. småt elektronik
 2. batterier
 3. små lyskilder og
 4. affald, der udgør fare for sundhed eller miljø, hvis det bliver hældt i kloak, mad- eller restaffald.

Bygninger og lukkede deponier

Dit affaldsgebyr dækker også udgifter til bygninger og lukkede deponier – eller lossepladser, som de tidligere hed.

Flere af kommunens gamle deponier er ikke længere i brug.

For eksempel den gamle losseplads i Seest. Men den skal fortsat vedligeholdes og sikres forsvarligt, så affaldet ikke skader naturen.

Bygninger og lukkede deponier

Dit affaldsgebyr dækker også udgifter til bygninger og lukkede deponier – eller lossepladser, som de tidligere hed.

Flere af kommunens gamle deponier er ikke længere i brug.

For eksempel den gamle losseplads i Seest. Men den skal fortsat vedligeholdes og sikres forsvarligt, så affaldet ikke skader naturen.

Administration

Vi i Redux – Affald og Genbrug:

 • svarer på henvendelser fra borgere
 • sikrer gode adgangsveje for skraldemændene
 • informerer om affald og genbrug
 • holder styr på IT-systemerne
 • følger op på affaldsjura
 • håndterer kontrakter med aftagere af affaldet
 • og meget mere.

Gebyret dækker også arbejdet med at udvikle nye måder at genbruge og genanvende mere og bedre.

For affald er først affald, når fantasien slipper op.

Hensat klimaplan

I 2020 vedtog regeringen en klimaplan om en grøn affaldssektor.

Planen betyder blandt andet, at alle borgere skal sortere og have indsamlet 10 typer affald derhjemme. Det gør en forskel, fordi hver gang vi undgår skraldespanden, bliver affaldet løftet ud af de danske forbrændingsanlæg, og materialer bevæger sig fra forbrænding til genanvendelse.

Byrådet har besluttet at spare op til de tiltag og ændringer, som den nye klimaplan indeholder.


Affaldsgebyret i 2021 går til:

’Hensat klimaplan’ – hvad betyder det?

Dit affaldsgebyr ligner sig selv. Næsten da. For i år er der en ny post på din oversigt over takster for affald og genbrug: ”Hensat klimaplan”.

I 2020 vedtog regeringen en klimaplan om en grøn affaldssektor. Den betyder blandt andet, at alle kommuner i løbet af 2021 skal indsamle ti forskellige affaldstyper tæt på, hvor borgerne bor. Hvordan planen skal omsættes til affaldsbeholdere, indsamling, tømning osv. er endnu ikke vedtaget.

Byrådet i Kolding har besluttet allerede nu at spare op til de tiltag og ændringer, som den nye klimaplan indeholder.

Madaffald og restaffald

Redux – Affald og Genbrug holder styr på, at affaldet fra kommunens 42.000 husstande hentes. Det sker sammen med Meldgaard Miljø, som sidder bag rattet i skraldebilerne.

Her i Kolding Kommune sorterer du og andre borgere madaffald fra restaffaldet.

 • Dit madaffald bruges til produktion af biogas, der bliver til el, varme og brændstof. Næringstofferne fra madaffaldet spredes på markerne som gødning.
 • Dit restaffald sendes til forbrænding hos Energnist og bliver til varme og el.
Dit affaldsgebyr dækker:
 • tømning af affaldsbeholderen
 • forbrænding af restaffald
 • behandling af madaffald
 • leje, vedligeholdelse eller udskiftning af beholderen

Tømmegebyret afhænger både af størrelsen på beholderen, og hvor ofte den tømmes.

Miljøstationer og genbrugs-øer

Over 1400 steder i kommunen kan du komme af med glas, papir, metal og hård plast.

Redux – Affald og Genbrug tømmer beholderne i miljøstationer og genbrugs-øer og udskifter dem, hvis de går i stykker.

Materialerne sendes videre til genanvendelse.

Genbrugspladser

Fem genbrugspladser og op mod 50 typer affald.

Fra batterier, beton og bøger til tagpap, tæpper og trykflasker.

Adgang døgnet rundt med Genbrug 24-7.

Genbrugsvejledere, der får det hele til at køre.

Det hele er dækket af den del af dit affaldsgebyr, der går til genbrugspladserne.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

Stil din slidte sofa, det gamle fjernsyn eller den ødelagte clockradio ud til storskrald.

Materialerne sendes videre til enten genbrug eller genanvendelse.

Du kan få hentet ting og materialer af Genbrugsbilen, når det passer dig – op til 12 gange om året.

Farligt affald

På genbrugspladserne kan du komme af med olie, kemikalier, rester af maling og meget andet.

Det miljøfarlige affald skal indsamles og sendes videre på forsvarlig vis.

Det stiller krav til både sikkerhed og arbejdsmiljø på pladserne.

En stor del sendes til Modtagestation Syddanmark (Motas), som modtager, omlaster og bortskaffer det farlige affald.

På alle genbrugspladser undtagen Lunderskov kan du komme af med dit farlige affald døgnet rundt, hvis du er tilmeldt Genbrug 24-7. 

Bygninger og lukkede deponier

Dit affaldsgebyr dækker også udgifter til bygninger og lukkede deponier – eller lossepladser, som de tidligere hed.

Flere af kommunens gamle deponier er ikke længere i brug.

For eksempel den gamle losseplads i Seest. Men den skal fortsat vedligeholdes og sikres forsvarligt, så affaldet ikke skader naturen.

Administration

Kolding Kommunes afdeling for renovation hedder Redux – Affald og Genbrug. Det er os, der:

 • håndterer kontrakter med aftagere af affaldet
 • svarer på henvendelser fra borgere
 • sikrer gode adgangsveje for skraldemændene
 • informerer om affald og genbrug
 • holder styr på IT-systemerne
 • følger op på affaldsjura
 • og meget mere.

Dit affaldsgebyr betaler også arbejdet med at udvikle nye måder at genbruge og genanvende mere og bedre. 

For affald er først affald, når fantasien slipper op.

Du betaler affaldsgebyr for alle ordninger, der stilles til rådighed for dig.

Også dem, du måske ikke benytter.

Størrelsen på gebyret hænger sammen med din bolig. For eksempel betaler du mere for at komme af med affaldet, hvis du ejer en villa, end hvis du ejer en lejlighed eller et værelse.

Det ordinære affaldsgebyr bliver ganget med en faktor afhængig af boligtype.

Det gældende, ordinære affaldsgebyr finder du under taksterne for villa/stuehus:

 • Villa/stuehus: Faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr
 • Rækkehuse: Faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr
 • Etageboliger: Faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr
 • Ældre- og ungdomsboliger: Faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr
 • Sommerhuse: Faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr
 • Værelser: Faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr
 • Kolonihaver og ubeboede ejendomme: Faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr. .

Du kan læse mere om, hvordan affaldsgebyret bliver fastsat ud for hver enkelt boligtype.

Her kan du se tre typiske eksempler på affaldsgebyret i 2022 for en familie, der bor i villa. Bor du i en anden type bolig, eller har du valgt andre affaldsbeholdere end de nævnte, betaler du et andet beløb.

Priserne er derfor vejledende.

Du kan læse mere om, hvordan affaldsgebyret bliver fastsat ud for hver enkelt boligtype.

Eksempel 1

Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 240 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer i 2022 se sådan ud:

Priseksempel villa 240 l beholder

Udgiftstype

Beløb

Mad- og restaffald tømmegebyr

1.051 kr.

Miljøstationer og genbrugs-øer

214 kr.

Genbrugsplads

1.164 kr.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

102 kr.

Farligt affald

192 kr.

Lukkede deponier, bygninger mv.

210 kr.

Administration

360 kr.

Hensættelse til klimaplan

249 kr.

I alt

3.542 kr.

Eksempel 2

Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 370 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer i 2022 se sådan ud:

Priseksempel villa 370 l beholder

Udgiftstype

Beløb

Mad- og restaffald tømmegebyr

1.356 kr.

Miljøstationer og genbrugs-øer

214 kr.

Genbrugsplads

1.164 kr.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

102 kr.

Farligt affald

192 kr.

Lukkede deponier, bygninger mv.

210 kr.

Administration

360 kr.

Hensættelse til klimaplan

249 kr.

I alt

3.847 kr.

Eksempel 3

Hvis du ejer en villa, og I er 6 naboer om 2 stk. 660 L beholdere til restaffald og 1 stk. 400 L til madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:

Priseksempel villa samt 6 naboer 

Udgiftstype

Beløb

Mad- og restaffald tømmegebyr
(1.345 + 4.390 kr. / 6 husstande)

964 kr.

Miljøstationer og genbrugs-øer

214 kr.

Genbrugsplads

1.164 kr.

Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

102 kr.

Farligt affald

192 kr.

Lukkede deponier, bygninger mv.

210 kr.

Administration

360 kr.

Hensættelse til klimaplan

249 kr.

I alt

3.445 kr.

Tømmegebyrets størrelse afhænger af, hvilken ordning der er i ejendommen.

Takster og gebyrer på affaldsområdet fastsættes hvert år og godkendes af byrådet. 2022-takster blev besluttet på byrådsmødet 26. oktober 2021.

Læs mere om hvordan dit affaldsgebyr bliver fastsat.

Oversigt over affaldsgebyrer for private

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2022, mens 2021-takster er angivet i parentes. 

Som husejer bliver du opkrævet faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 214 kr. (249 kr.) 
 2. Genbrugsplads: 1.164 kr. (1.205 kr.)
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 102 kr. (91 kr.)
 4. Farligt affald: 192 kr. (91 kr.)
 5. Bygninger og lukkede deponier: 210 kr. (197 kr.)
 6. Administration: 360 kr. (516 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 249 kr. (375 kr.)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Ejer du et rækkehus bliver du opkrævet faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 192 kr. (224 kr.)
 2. Genbrugsplads: 1.047 kr. (1.084 kr.)
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 91 kr. (82 kr.)
 4. Farligt affald: 173 kr. (82 kr.)
 5. Bygninger og lukkede deponier: 189 kr. (177 kr.)
 6. Administration: 324 kr. (465 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 224 kr. (337 kr.)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Når du bor i etagebyggeri bliver du opkrævet faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr for villaer. Dit affaldsgebyr består otte enhedsgebyrer.

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 175 kr. (150 kr.)
 2. Genbrugsplads: 815 kr. (843 kr.)
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 71 kr. (64 kr.)
 4. Farligt affald: 135 kr. (64 kr.)
 5. Bygninger og lukkede deponier: 147 kr. (138 kr.)
 6. Administration: 252 kr. (361 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 174 kr. (263 kr.)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Bor du i en ældrebolig eller ungdomsbolig bliver du opkrævet faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr for villaer. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 128 kr. (150 kr.)
 2. Genbrugsplads: 698 kr. (723 kr.)
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 61 kr. (55 kr.)
 4. Farligt affald: 115 kr. (55 kr.)
 5. Bygninger og lukkede deponier: 126 kr. (118 kr.)
 6. Administration: 216 kr. (310 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 149 kr. (225 kr.)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer. Som sommerhusejer bliver du opkrævet faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 128 kr. (150 kr.)
 2. Genbrugsplads: 698 kr. (723 kr.)
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 61 kr. (55 kr.)
 4. Farligt affald: 115 kr. (55 kr.)
 5. Bygninger og lukkede deponier: 126 kr. (118 kr.)
 6. Administration: 216 kr. (310 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 149 kr. (225 kr.)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Læs mere på siden 'Affald fra sommerhuse'.

Kolonihaver bliver opkrævet for den periode, hvor haven benyttes, det vil sige for et halvt år. 

Du betaler faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr for villaer. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer.:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 21 kr. (-)
 2. Genbrugsplads: 116 kr. (-)
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 10 kr. (-)
 4. Farligt affald: 19 kr. (-)
 5. Administration: 36 kr. (84 kr.)
 6. Bygninger og lukkede deponier: 21 kr. (39 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 25 kr. (-)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer. Når du bor på et værelse, bliver du opkrævet faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 43 kr. (50 kr.)
 2. Genbrugsplads: 233 kr. (241 kr.)
 3. Genbrugsbilen(tidligere storskrald): 20 kr. (18 kr.)
 4. Farligt affald: 18 kr. (17 kr.)
 5. Bygninger og lukkede deponier: 21 kr. (39 kr.)
 6. Administration: 36 kr. (84 kr.)
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 50 kr. (75 kr.)
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem lejemålene, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Du kan se, hvad det koster at få hentet madaffald og restaffald længere nede på siden.

Ubeboede ejendomme bliver opkrævet to gebyrer hos nuværende ejer, hhv. administration og lukkede deponier. Du betaler faktor 1 af det ordinære affaldsgebyr:

 • Administration: 360 kr. (516 kr.)
 • Bygninger og lukkede deponier: 210 kr. (197 kr.)

Pris og størrelse på affaldsbeholderne og gebyr for at få dem tømt

Private husholdninger kan vælge mellem fem forskellige kombinationer, når der skal hentes madaffald og restaffald. Kombinationerne gælder også for sommerhusejere. 

De oplyste takster er gældende for 2022, mens 2021-takster er angivet i parentes. 

Affaldsbeholderens mål

Højde: 107 cm | Bredde: 58 cm | Dybde: 73 cm

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.033 kr. (2.016 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.051 kr. (1.042 kr.) 
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 768 kr. (762 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.251 kr. (1.240 kr.)

Beholderen er en låg-i-låg-model

På 240 liter-beholderne er der et låg i låget, der giver dig mulighed for at åbne fra begge sider. På den måde kan beholderen stå med håndtaget vendt ud af, så skraldemanden har nemt ved at tage den med, når den skal tømmes. Husk at 'låse' låget, inden skraldemanden tømmer beholderen, ellers går den øverste del af låget af sine hængsler. 

Beholderen er inddelt, så der er mest plads til restaffald og mindst plads til madaffald. Rumdeleren er indstillet, så den passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre. Derfor må skillevæggen ikke flyttes.

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholderens mål

Højde: 107 cm | Bredde: 75 cm | Dybde: 82 cm

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

 • Ugetømning: 2.611 kr. (2.690 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.356 kr. (1.396 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 991 kr. (1.020 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.607 kr. (1.655 kr.)

Beholderen er en låg-i-låg-model

På 370 liter-beholderne er der et låg i låget, der giver  dig mulighed for at åbne fra begge sider. På den måde kan beholderen stå med håndtaget vendt ud af, så skraldemanden har nemt ved at tage den med, når den skal tømmes. Husk at 'låse' låget, inden skraldemanden tømmer beholderen, ellers går den øverste del af låget af sine hængsler. 

Beholderen er inddelt, så der er mest plads til restaffald og mindst plads til madaffald. Rumdeleren er indstillet, så den passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre. Derfor må skillevæggen ikke flyttes.

Adgangsforhold

Når du har en affaldsbeholder på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

190 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 69 cm

 

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

R= Restaffaldsbeholder på 190 liter
M=Madaffaldsbeholder på 140 liter

 • Ugetømning: R1.880 kr. (1.831 kr.) + M1.646 kr. (1.239 kr.) = 3.526 kr. (3.070 kr.)
 • 14-dagstømning: R971 kr. (947 kr.) + M851 kr. (647 kr.) = 1.822 kr. (1.594 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R710 kr. (692  kr.)+ M622 kr. (473 kr.) = 1.332 kr. (1.165 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R1.157 kr. (1.126 kr.)+ M1.013 kr. (762 kr.) = 2.170 kr. (1.888 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

400 liter affaldsbeholder: Højde: 112 cm | Bredde: 98 cm | Dybde: 74 cm

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

R = Restaffaldsbeholder på 400 liter
M = Madaffaldsbeholder på 140 liter

 • Ugetømning: R2.834 kr. (3.010 kr.) + M1.646 kr. (1.239 kr.) =  4.480 kr. (4.249 kr.)
 • 14-dagstømning: R1.470 kr. (1.558 kr.) + M851 kr. (647 kr.) = 2.321 kr. (2.205 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R1.074 kr. (1.139 kr.) + M622 kr. (473 kr.) = 1.696 kr. (1.612 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R1.744 kr. (1.853 kr.) + M1.013 kr. (762 kr.) = 2.757 kr. (2.615 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

240 liter affaldsbeholder: Højde: 107 cm | Bredde: 58 cm | Dybde: 73 cm

660 liter affaldsbeholder: Højde 122 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

 

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

R = Restaffaldsbeholder på 660 liter
M = Madaffaldsbeholder på 240 liter

 • Ugetømning: R4.240 kr. (4.564kr.) + M1.970 kr. (1.897 kr.) =  6.210 kr. (6.461 kr.)
 • 14-dagstømning: R2.190 kr. (2.333 kr.) +  M1.012 kr. (976 kr.) = 3.202 kr. (3.309 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: R1.601 kr. (1.705 kr.)+ M740 kr. (713 kr.) = 2.341 kr. (2.418 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: R2.609 kr. (2.808 kr.)+ M1.212 kr. (1.168 kr.) =  3.821 kr. (3.976 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

Begge affaldsstativer måler: Højde: 110 cm | Bredde: 53 cm | Dybde: 53 cm

Vær opmærksom på at der skal være 30 cm afstand mellem de to stativer. 

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

R = Sæk til restaffald på 130 liter
M = Sæk til madaffald på 90 liter

 • Ugetømning: 1.390 kr. (1.357 kr.) +  kr. 1.096 (984 kr.) = 2.486 kr. (2.341 kr.)
 • 14-dagstømning: 636 kr. (619 kr.) + 549 kr. (493 kr.) = 1.185 kr. (1.112 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 465 kr. (453 kr.) + 401 kr. (360 kr.) = 866 kr. (813 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 855 kr. (835 kr.) + 674 kr. (605 kr.) = 1.529 kr. (1.440 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Affaldsbeholdernes mål

140 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 48 cm | Dybde: 54 cm

190 liter affaldsbeholder: Højde: 106 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 69 cm

 

*Kombinationen af madaffald 190 liter og restaffald 140 liter er et tilbud til boligforeninger og lignende for at få kapaciteten til at gå op. Private borgere kan kun vælge kombinationen madaffald 140 liter og restaffald 190 liter.

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

Madaffald, 140 liter 

 • Ugetømning: 1.646 kr. (1.239 kr.)
 • 14-dagstømning: 851 kr. (647 kr.)

Madaffald, 190 liter 

 • Ugetømning: 1.816 kr. (1.600 kr.)
 • 14-dagstømning: 939 kr. (831 kr.)

Restaffald, 140 liter

 • Ugetømning: 1.755 kr. (1.149 kr.)
 • 14-dagstømning: 905 kr. (729 kr.)

Restaffald, 190 liter

 • Ugetømning: 1.880 kr. (1.831 kr.)
 • 14-dagstømning: 971 kr. (947 kr.)

400 liter affaldsbeholder til madaffald eller restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 112 cm | Bredde: 98 cm | Dybde: 74 cm

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

Madaffald, 400 liter

 • Ugetømning: 2.699 kr. (2.584 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.403 kr. (1.345 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.025 kr. (983 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.661 kr. (1.590 kr.)

Restaffald, 400 liter

 • Ugetømning: 2.834 kr. (3.010 kr.)
 • 14-dagstømning: 1.470 kr. (1.558 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.074  kr. (1.139 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 1.744  kr. (1.853 kr.)

660 liter affaldsbeholder til restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 122 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

Restaffald, 660 liter

 • Ugetømning: 4.240 kr. (4.564 kr.)
 • 14-dagstømning: 2.190 kr. (2.333 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.601 kr. (1.705 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 2.609 kr. (2.808 kr.)

770 liter affaldsbeholder til restaffald

Affaldsbeholderens mål

Højde: 137 cm | Bredde: 126 cm | Dybde: 78 cm

Tømmegebyr i 2022 (2021-priser i parentes)

Restaffald, 770 liter

 • Ugetømning:  4.876 kr. (5.224 kr.)
 • 14-dagstømning: 2.512 kr. (2.686 kr.)
 • Sommerhus, 19 tømmedage: 1.836 kr. (1.963 kr.)
 • Sommerhus, 32 tømmedage: 3.001 kr. (3.215 kr.)

Adgangsforhold

Når du har affaldsbeholdere på hjul, skal du både være opmærksom på, at vejen ikke hælder, og at affaldsbeholderen altid står med håndtaget ud mod skraldemanden.

Se mere om regler for adgangsvejen på siden 'God adgang for skraldemanden'.

Andre gebyrer

De oplyste takster er gældende for 2022, mens 2021-takster er angivet i parentes. 

Ændring af beholderstørrelse udover 1 gang pr. kalenderår: 240 kr. (300 kr.)
Ændring af tømningsfrekvens udover 1 gang pr. kalenderår: 120 kr. (150 kr.)

Lejegebyr byttebeholder: 240 kr. (300 kr.)

Vask af restaffaldscontainer pr. stk.: 164 kr. (195 kr.)
Afhentning/levering efter medgået tid pr. time: 384 kr. (95 kr.)

Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time: 758 kr. (837 kr.)

Afhentning, for 1 ekstra mand: 384 kr. (395 kr.)

Få hentet ekstra affald, pr. kode inkl. tømning: 29 kr. (21 kr.)

Ekstra køb af grønne madposer (200 stk.): 53 kr. (54 kr.)

Lejegebyr byttebeholder: 240 kr. (300 kr.)

I tilfælde af påkørsel, brand, hærværk eller andet, kan du købe en erstatningsbeholder. 

 

2-delt affaldsbeholder (240 liter): 531 kr. (-)

2-delt affaldsbeholder (370 liter): 780 kr. (-)

140 liter affaldsbeholder: 428 kr. (-)

190 liter affaldsbeholder: 483 kr. (-)

240 liter affaldsbeholder: 421 kr. (-)

400 liter affaldsbeholder: 820 kr. (-)

660 liter affaldsbeholder: 1.082 kr. (-)

770 liter affaldsbeholder: 1.137 kr. (-)

 

Du kan også købe affaldsstativer til sække (det er valgfrit):

Affaldsstativ, 130 liter sæk: 1.066 kr. (1.066 kr.)

Affaldsskab med gaffel, 130 liter: 1.264 kr. (1.264 kr.)

Gaffel til affaldsskab: 124 kr. (124 kr.)

Restaffald

130 liter restaffald (sæk): 24 kr. (24 kr.)

240 liter restaffald: 40 kr. (43 kr.)

400 liter restaffald: 57 kr. (60 kr.)

660 liter restaffald: 84 kr. (90 kr.)

770 liter restaffald: 97 kr. (103 kr.)

 

Madaffald

90 liter madaffald (sæk): 21 kr. (19 kr.)

240 liter madaffald: 39 kr. (38 kr.)

400 liter madaffald: 54 kr. (52 kr.)

 

2-delt beholder

240 liter rest/madaffald: 40 kr. (40 kr.)

370 liter rest/madaffald: 52 kr. (54 kr.)

Låner skal selv afhente/aflevere materiel.

Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje. 

 

240 liter restaffald: 9 kr. (11 kr.)

400 liter restaffald: 10 kr. (12 kr.)

660 liter restaffald: 13 kr. (16 kr.)

770 liter restaffald: 16 kr. (19 kr.)

240 liter madaffald: 17 kr. (21 kr.)

 

Genoprettelse af miljøstation: 500 kr. (625 kr.)

Nedgravede affaldsløsninger for én eller få ejere:

Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling, mængden af affald i kilo og behandling.

Dertil lægges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal.

 

Nedgravede affaldsløsninger fordelt på flere ejere i en fællesløsning - pris pr. husstand: 

5.000 liter, restaffald ugetømning: 316 kr.

2.500 liter, restaffald ugetømning: 214 kr. 

2.500 liter, madaffald ugetømning: 116 kr. 

Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning: 749 kr. (730 kr.).

Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00