Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Regler og fakta om affaldsområdet Sådan bliver dit affaldsgebyr fastsat

Sådan bliver dit affaldsgebyr fastsat

Takster og gebyrer på affaldsområdet fastsættes hvert år og godkendes af byrådet.

Størrelsen på dit affaldsgebyr fastsættes ud for størrelsen på din bolig

Det betyder noget for dit affaldsgebyr, om du bor på kollegium eller i parcelhus. Det ordinære affaldsgebyr for villaer er på 100 %. Herefter bliver affaldsgebyret sat procentuelt ned afhængig af boligtype. Du kan se hvilken procentsats (faktor), der gælder for din husstand herunder.  
De oplyste takster er gældende for 2024. 

I Kolding Kommune har vi ca. 48.000 husstande: 

 • Godt 22.600 er villaer
 • Knap 6.000 er rækkehuse
 • Etageboliger udgør 13.500
 • Ældre- og ungdomsboliger har godt 2.200 af
 • Der er næsten 1.600 sommerhuse og 750 kolonihaver i kommunen
 • Lidt mere end 1.400 af husstandene er værelser.

Størrelsen på dit affaldsgebyr fastsættes ud for størrelsen på din bolig

Det betyder noget for dit affaldsgebyr, om du bor på kollegium eller i parcelhus. Det ordinære affaldsgebyr for villaer er på 100 %. Herefter bliver affaldsgebyret sat procentuelt ned afhængig af boligtype. Du kan se hvilken procentsats (faktor), der gælder for din husstand herunder.  
De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

I Kolding Kommune har vi ca. 48.000 husstande: 

 • Godt 22.600 er villaer
 • Knap 6.000 er rækkehuse
 • Etageboliger udgør 13.500
 • Ældre- og ungdomsboliger har godt 2.200 af
 • Der er næsten 1.600 sommerhuse og 750 kolonihaver i kommunen
 • Lidt mere end 1.400 af husstandene er værelser.

 • Villa/stuehus bliver også benævnt fritliggende enfamilieshus. Betegnelsen dækker over parcelhuse, seniorbofællesskaber med fritliggende huse, husbåde til beboelse og stuehuse til landbrug. 
 • Husstanden skal som minimum have en 240 liter to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges uge eller 14. dagstømning af madaffald og restaffald. Der kan også mod betaling tømmes 2 eller 3 gange pr. uge.

Som husejer bliver du opkrævet faktor 1, altså 100 %, af det ordinære affaldsgebyr. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 272 kr. 
 2. Genbrugsplads: 1.064 kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 61 kr.
 4. Farligt affald: 160 kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 185 kr.
 6. Administration: 434 kr.
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 331 kr.
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Udlejning af værelser

Lejer du et eller flere værelser ud, vil hver lejer blive opkrævet 20 % i forhold til affaldsgebyret for villaejere.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Rækkehuse dækker over betegnelsen: kædehuse, klyngehuse og dobbelthuse.
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges uge eller 14. dagstømning af madaffald og restaffald. Der kan også mod betaling tømmes 2 eller 3 gange pr. uge.

Ejer du et rækkehus bliver du opkrævet faktor 0,9, altså 90 %, af affaldsgebyret for villaejere. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 245 kr. 
 2. Genbrugsplads: 957 kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 55 kr.
 4. Farligt affald: 144 kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 167 kr. 
 6. Administration: 391 kr.
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 297 kr.
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Denne kategori dækker over etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familieshus, ejerlejligheder, seniorbofællesskaber 
 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder.
 • Der kan vælges uge eller 14. dagstømning af madaffald og restaffald eller tømning 2 eller 3 gange ugentligt. 

Når du bor i etagebyggeri bliver du opkrævet faktor 0,7, altså 70 %, af affaldsgebyret for villaejere. Dit affaldsgebyr består otte enhedsgebyrer.

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 190 kr.
 2. Genbrugsplads: 745 kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 43 kr. 
 4. Farligt affald: 112 kr. 
 5. Bygninger og lukkede deponier: 130 kr. 
 6. Administration: 304 kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 231 kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Området dækker ungdomsboliger, ældreboliger og boliger på plejehjem. 
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Bor du i en ældrebolig eller ungdomsbolig bliver du opkrævet faktor 0,6, altså 60 %, af affaldsgebyret for villaejere. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 163 kr. 
 2. Genbrugsplads: 638 kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 37 kr.
 4. Farligt affald: 96 kr. 
 5. Bygninger og lukkede deponier: 111 kr. 
 6. Administration: 261 kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 198 kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Værelser

Hvis du lejer et værelse i denne type bolig, vil du som lejer blive opkrævet en 20 % af affaldsgebyret for villaejere.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges sommerhustømning af madaffald og restaffald 19 gange pr. år, 32 gange pr. år, helårstømning hver uge eller helårstømning hver 14. dag.  

Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer. Som sommerhusejer bliver du opkrævet faktor 0,6, altså 60 %, af affaldsgebyret for villaejere:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 163 kr. 
 2. Genbrugsplads: 638 kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 37 kr. 
 4. Farligt affald: 96 kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 111 kr. 
 6. Administration: 261kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 198 kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

 

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges kolonihavetømning af madaffald og restaffald hver uge eller hver 14. dag

Du betaler faktor 0,2, altså 20 %, af affaldsgebyret for villaejere. Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer.:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 27 kr.
 2. Genbrugsplads: 106 kr. 
 3. Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 6 kr. 
 4. Farligt affald: 16 kr. 
 5. Bygninger og lukkede deponier: 37 kr. 
 6. Administration: 87 kr.
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 33 kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

 • Værelser dækker over kollegieværelser, klubværelser og enkeltværelser, fx i boliger, hvor lejerne deler køkken, bad og toilet.
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Dit affaldsgebyr består af otte enhedsgebyrer. Når du bor på et værelse, bliver du opkrævet faktor 0,2, altså 20 %, af affaldsgebyret for villaejere:

 1. Miljøstationer og genbrugs-øer: 54 kr. 
 2. Genbrugsplads: 213 kr. 
 3. Genbrugsbilen(tidligere storskrald): 12 kr. 
 4. Farligt affald: 32 kr.
 5. Bygninger og lukkede deponier: 37 kr. 
 6. Administration: 87 kr. 
 7. Hensættelse til klimaaftalen: 66 kr. 
 8. Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem lejemålene, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne. 

Affaldspriser – se hvad du betaler for

Har du en ubeboet ejendom, kan du kontakte os, så du ikke betaler det fulde affaldsgebyr på otte delgebyrer.

Nuværende ejer af den ubeboede ejendom opkræves dog altid to delgebyrer for henholdsvis:

 • Administration
 • Bygninger og lukkede deponier

Størrelsen på de to delgebyrer for ubeboede ejendomme afhænger af typen af husstand, altså om du ejer en villa, et rækkehus, et værelse eller andet. Se beløbets størrelse under de enkelte husstandstyper her på siden.

Ubeboede ejendomme er ikke omfattet af ordningerne Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstationer og genbrugs-øer, farligt affald og genbrugsplads.

Ubeboede ejendomme er heller ikke omfattet af ordningen for madaffald og restaffald. 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 0,7, altså 70 %, af affaldsgebyret for villaejere:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 190 kr.
 • Genbrugsplads: 745 kr. 
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 43 kr. 
 • Farligt affald: 112 kr. 
 • Bygninger og lukkede deponier: 130 kr. 
 • Administration: 304 kr. 
 • Hensættelse til klimaaftalen: 231 kr. 
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 1 i forhold til affaldsgebyrets størrelse. Således udgør betalingen den fulde pris af affaldsgebyret for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 272 kr. 
 • Genbrugsplads: 1.064 kr. 
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 61 kr.
 • Farligt affald: 160 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 185 kr.
 • Administration: 434 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 331 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 0,9, altså 90 %, af affaldsgebyret for villaejere:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 245 kr. 
 • Genbrugsplads: 957 kr. 
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 55 kr.
 • Farligt affald: 144 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 167 kr. 
 • Administration: 391 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 297 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Affaldspriser – se hvad du betaler for

 • Alle beboede ejendomme skal være minimum tilmeldt med en 240 L todelt beholder eller der kan vælges alternative løsninger:
  • en sækkeløsning (består af 2 sække, hhv. 1 sæk til 90 L madaffald og 1 sæk til 130 L restaffald),
  • andre beholderstørrelser eller
  • tilslutning til fællesløsning for madaffald og restaffald (to eller flere husstande kan være fælles om at dele affaldsbeholdere til restaffald og madaffald).

 • Det er ikke muligt at have en kombination af affaldsbeholder og sæk.

 • To eller flere beboelsesenheder i samme boligområde, kan gå sammen om en affaldsbeholder til madaffald og restaffald. Opkrævning sker ved fordeling af tømningsgebyret på hver enkelt ejendom (fællesløsning).

 • Rest - og madaffaldsbeholdere skal tømmes mindst hver 14. dag.
  Der kan mod betaling ved helårsbolig tømmes 1, 2 eller 3 gange pr. uge.
 • Der kan mod betaling ved sommerhus tømmes 19 uger, 26 uger, 32 uger eller 52 uger.
 • Der kan mod betaling ved kolonihave tømmes 1 gang pr. uge eller hver 14. dag. 
 • Nedgravede beholdere til rest- og madaffald eller genbrug kan tømmes med andre intervaller. Tømningsgebyret opkræves via ejendomsskattebilletten.

 

Følgende affaldsbeholdertyper kan vælges:

Restaffald

 • 140 liter restaffald
 • 190 liter restaffald
 • 240 liter restaffald
 • 400 liter restaffald
 • 660 liter restaffald
 • 770 liter restaffald

Madaffald

 • 140 liter madaffald
 • 190 liter madaffald
 • 240 liter madaffald
 • 400 liter madaffald

To-delt restaffald og madaffald

 • 2-delt 240 liter 
 • 2-delt 370 liter


Sækkeløsning

 • 90 liter sæk til madaffald
 • 130 liter sæk til restaffald


Følgende tømmefrekvens kan vælges for helårsboliger:

 • Ugetømning
 • 14-dagstømnin

Følgende tømmefrekvens kan vælges for sommerhuse:

 • Sommerhustømning 19 gange pr. år
 • Sommerhustømning 32 gange pr. år
 • Helårstømning hver uge
 • Helårstømning hver 14. dag

Følgende tømmefrekvens kan vælges for kolonihaver:

 • Kolonihavetømning hver uge
 • Kolonihavetømning hver 14. dag

Affaldsgebyret i 2024

Herunder kan du se, hvilket lovgrundlag dit affaldsgebyr er fastsat ud fra.

'Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2024' er fastsat i henhold til:

Affaldsbekendtgørelsen 2021-12-10 nr. 2512

og

Affaldsaktørbekendtgørelsen 2022-12-16 nr. 1536 

Forudsætninger for beregningen af dit affaldsgebyr i 2024 bygger på:

 • Alle oplysninger hentes fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt ejendomsregistret
  (ESR) og Ejendom og Miljødatabasen (E&M).
 • Registreringer af kolonihaver er baseret på oplysninger fra den enkelte
  haveforening/kolonihaveforening og By- og Udviklingsforvaltningen.
 • Ejer af ejendomme har pligt til at ændre i BBR, hvis oplysningerne ikke er korrekte.
 • Det er ejerens ansvar at kontrollere, at de opkrævede gebyrer stemmer overens med de
  faktiske forhold på ejendommen herunder størrelsen på affaldsbeholdere, samt at antallet
  af affaldsbeholdere er korrekte.

 • Affaldsgebyrerne opkræves over ejendomsskattebilletten. I henhold til
  affaldsbekendtgørelsen kan affaldsgebyrerne opkræves som ét eller flere samlede gebyrer.

 • Alle ejendomme herunder sommerhuse, kolonihaver og ubeboede ejendomme skal være pålignet et
  gebyr for administration og et gebyr for lukkede deponier og bygninger mv.

 • Alle beboede ejendomme skal opkræves gebyr for administration, gebyr for lukkede deponier og bygninger, gebyr for Genbrugsbilen (tidligere storskrald), gebyr for miljøstation/genbrugs-ø, gebyr for farligt affald, gebyr for genbrugsplads, gebyr for hensættelse til klimaaftalen og tømningsgebyr for mad- og restaffald med helårsboligtømning. 

 • Alle sommerhuse skal opkræves gebyr for administration, lukkede deponier og bygninger, gebyr for Genbrugsbilen (tidligere storskrald), gebyr for miljøstation/genbrugs-ø, gebyr for farligt affald, gebyr for genbrugsplads, gebyr for hensættelse til klimaaftalen og tømningsgebyr for mad- og restaffald med sommerhustømning.

 • Alle kolonihaver skal opkræves gebyr for administration, lukkede deponier og bygninger mv., gebyr for Genbrugsbilen (tidligere storskrald), gebyr for miljøstation, gebyr for farligt
  affald, gebyr for genbrugsplads, gebyr for hensættelse til klimaaftalen og tømningsgebyr for mad- og restaffald med kolonihavetømning.

 • Alle beboede ejendomme skal være minimum tilmeldt med en 240 L todelt beholder eller der kan vælges alternative løsninger:
  • en sækkeløsning (består af 2 sække, hhv. 1 sæk til 90 L madaffald og 1 sæk til 130 L restaffald),
  • andre beholderstørrelser eller
  • tilslutning til fællesløsning for madaffald og restaffald (to eller flere husstande kan være fælles om at dele affaldsbeholdere til restaffald og madaffald).

 • Det er ikke muligt at have en kombination af affaldsbeholder og sæk.

 • To eller flere beboelsesenheder i samme boligområde, kan gå sammen om en affaldsbeholder til madaffald og restaffald. Opkrævning sker ved fordeling af tømningsgebyret på hver enkelt ejendom (fællesløsning).

 • Rest - og madaffaldsbeholdere skal tømmes mindst hver 14. dag.
  Der kan mod betaling ved helårsbolig tømmes 1, 2 eller 3 gange pr. uge.
 • Der kan mod betaling ved sommerhus tømmes 19 uger, 26 uger, 32 uger eller 52 uger.
 • Der kan mod betaling ved kolonihave tømmes 1 gang pr. uge eller hver 14. dag. 
 • Nedgravede beholdere til rest- og madaffald eller genbrug kan tømmes med andre intervaller. Tømningsgebyret opkræves via ejendomsskattebilletten.

 

Følgende affaldsbeholdertyper kan vælges:

Restaffald

 • 140 liter restaffald
 • 190 liter restaffald
 • 240 liter restaffald
 • 400 liter restaffald
 • 660 liter restaffald
 • 770 liter restaffald

Madaffald

 • 140 liter madaffald
 • 190 liter madaffald
 • 240 liter madaffald
 • 400 liter madaffald

To-delt restaffald og madaffald

 • 2-delt 240 liter 
 • 2-delt 370 liter


Sækkeløsning

 • 90 liter sæk til madaffald
 • 130 liter sæk til restaffald


Følgende tømmefrekvens kan vælges for helårsboliger:

 • Ugetømning
 • 14-dagstømnin

Følgende tømmefrekvens kan vælges for sommerhuse:

 • Sommerhustømning 19 gange pr. år
 • Sommerhustømning 32 gange pr. år
 • Helårstømning hver uge
 • Helårstømning hver 14. dag

Følgende tømmefrekvens kan vælges for kolonihaver:

 • Kolonihavetømning hver uge
 • Kolonihavetømning hver 14. dag
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje