Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan kommer du af med affaldet Farligt affald – sortering og afhentning

Farligt affald – sortering og afhentning

Sådan kommer du af med farligt affald, batterier, elektronik og lyskilder

Derhjemme:

 • Brug den grå kasse til farligt affald (max 4 kilo). Mangler du en grå 
 • Poseordning: Brug låget på din affaldsbeholder. OBS – gælder kun for batterier og småt elektronik, som du kan placere i en klar frysepose på låget af din affaldsbeholder.
 • Brug Genbrugsbilen til store ting med el, fx et køleskab. 

På genbrugspladsen:

 Sådan sorterer du farligt affald, batterier, elektronik og lyskilder

Du kan få hentet mindre mængder farligt affald derhjemme. Brug den grå kasse til farligt affald. 

 

 

Farligt affald er fx:

Nej tak i den grå kasse – det skal du i stedet aflevere på genbrugspladsen eller som nævnt:

Der må gerne være indhold i beholderne:

 • Håndspritflasker
 • Klorholdige rengøringsmidler
 • Kviksølv
 • Malingrester
 • Neglelak og neglelaksfjerner
 • Printerpatroner
 • Tomme emballager med et af faremærkerne akut giftighed eller sundhedsfare
 • Spraydåser
 • Malingrester
 • Spraydåser
 • Kemikalier (helst i original emballage)
 • Termometre
 • Gødning
 • Afkalkningsmidler
 • Olierester 

   

 • Selvantændelige klude og væsker (på genbrugsplads)
 • Fyrværkeri (ikke affyret)
 • Trykflasker
 • Ammunition, sprængstoffer og våben (skal afleveres hos politiet eller anvises af kommunen)
 • Kanyler (skal emballeres i en kanyleboks og afleveres på apoteket)
 • Skarpe genstande fx glasskår og gamle knive indpakkes forsvarligt og sorteres i forhold til affaldstype (hhv. glas og metal)
 • Affyret fyrværkeri (restaffald)

Hvordan genkender jeg farligt affald?

Farligt affald er typisk mærket på originalemballagen med en række faremærker, som angiver, hvorvidt indholdet kan udgøre en fysisk fare, sundhedsfare og miljøfare.

Det er fx spraydåser, brugt terpentin, olierester eller lignende.

En særlig gruppe farligt affald er tomme emballager, der har været anvendt til plante- og insektgifte. Hvis midlet har et af faremærkerne ’akut toxicitet’ eller ’alvorlig sundhedsfare’, skal både rester og tom emballage afleveres som farligt affald. På den måde sikres det, at gift og andre meget miljøfarlige stoffer ikke kommer ud i naturen eller forurener de genanvendelige materialer.

 


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt.

Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Det gælder fx spildolie, hvor ca. 62 % bliver til ny olie, ca. 37 % til andet brændstof og 1 % er vand.

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg i både Danmark og udlandet, som er specialiseret i at behandle affaldet, og som er godkendte til netop at behandle farligt affald af den pågældende type. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde visse typer farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk, og endelig deponeres nogle typer farligt affald.

Affaldshierarkiet: Deponi og forbrænding

Du kan få hentet mindre batterier derhjemme. Saml batterierne i en plastpose og brug den grå kasse til farligt affald eller låget på din affaldsbeholder. 

 

Batterier er fx fra: 

Nej tak i den grå kasse – det skal du i stedet aflevere på genbrugspladsen:

Mindre batterier, fx fra: 

 • Fjernbetjeninger
 • Køkkenapparater
 • Elektriske tandbørster
 • Høreapparater
 • Legetøj
 • Vibratorer

Produkter med batterier, som ikke umiddelbart kan fjernes, fra fx legetøj/sko, afleveres som elektronik.

Bærbare batterier fra husholdningen, uanset udformning/type, der vejer mere end 500 g:

 • Bilbatterier og akkumulatorer
 • El-batterier til cykler og løbehjul

 


Hvad sker der med affaldet? 

Batterier indeholder både råstoffer, som kan genanvendes, men også indeholder farlige stoffer som kviksølv og cadmium.

Det er vigtigt, at batterier sorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed.

Særligt de såkaldte lithium-ion batterier kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de havner i andre fraktioner, som ikke indsamles lige så nænsomt som det farlige affald, da de mange stød og bump, som affaldet kan udsættes for, i nogle tilfælde kan forårsage, at batterierne selvantænder.

Affaldshierarkiet: Deponi og forbrænding

 

 

Få det bedste ud af døde batterier. Se selv i denne video på 1 minut.

Du kan få hentet småt elektronik derhjemme. Brug den grå kasse til farligt affald eller låget på din affaldsbeholder. 

 

 

Elektronik er fx: 

Nej tak i den grå kasse – det skal du i stedet aflevere på genbrugspladsen:

 • Mobiltelefoner
 • Tablets
 • Laptops
 • Legetøj med elektronik
 • Playstation
 • El-tandbørster
 • Barbermaskiner
 • Blinkesko med lys og batterier
 • Fjernbetjeninger
 • Elektrisk værktøj
 • Opladere, kabler og ledninger
 • Lomme- og cykellygter
 • Kameraer
 • Vibratorer
 • MP3-afspillere
 • Elektriske ure
 • Mindre husholdningsapparater
 • Stikdåser og sikringer
 • Røgalarmer til husholdninger
 • Lykønskningskort med lyd

 


Hvad sker der med affaldet?

Elektronik indeholder både forskellige værdifulde materialer som guld, sølv og kobber, der er stor værdi i at genanvende.

Affaldet indeholder også problematiske stoffer som bly, kviksølv og brommerede flammehæmmere, der skal gennemgå en miljømæssig korrekt behandling af producenterne, som regel forbrænding eller deponi.

Som kommune indsamler vi elektronik affald fra din og alle andre husstande i Kolding Kommune.

Når det er indsamlet, overdrager vi det til producenterne, som skal sørge for, at affaldet gennemgår en miljømæssig korrekt behandling og i videst muligt omfang genanvendes.

Affaldshierarkiet: Deponi og forbrænding

Du kan få hentet lyskilder derhjemme. Saml dem i en plastpose og brug den grå kasse til farligt affald.

 

Lyskilder er fx:

Nej tak i den grå kasse – det skal du i stedet aflevere på genbrugspladsen:

 • Elsparepærer
 • Glødepærer
 • Halogenpærer
 • LED-lys
 • Mindre lysstofrør
 • Større lysstofrør 

 


Hvad sker der med affaldet? 

Lyskilder indeholder både råstoffer, som kan genanvendes, men også indeholder farlige stoffer som kviksølv og cadmium.

Det er vigtigt, at lyskilder sorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed.

Affaldshierarkiet: Deponi og forbrænding

 

Sådan bruger du den grå kasse til at få hentet farligt affald, batterier, småt elektronik og mindre lyskilder

 

 1. Først sorterer du materialerne. Hvad kassen må og ikke må indeholde er beskrevet under  Sådan sorterer du farligt affald, batterier, elektronik og lyskilder.

 2. Dernæst bestiller du afhentning af kassen, enten i appen Affald Kolding eller på hjemmesiden. Låget på kassen skal kunne lukkes, og kassen må højst veje 4 kilo. Der er ikke loft over, hvor mange gange du må bestille afhentning pr. år.

 3. Til sidst skriver du dit navn og adresse på klistermærket på kassens låg og stiller kassen ved siden af din affaldsbeholder. Skraldemanden bytter til en ny kasse, når han henter den, du har fyldt. Afhentning af kassen foregår i forbindelse med din almindelige tømmedag for mad- og restaffald. Du skal bestille afhentning senest tre dage før din tømmedag.

Den grå kasse skal blive derhjemme

Den grå kasse hører til derhjemme. Tager du den med på genbrugspladsen, så husk at få den med retur. Vi bytter kun kassen ud, når du foretager afhentning gennem bestillingssystemet. 


Afhentning hos lejere i etagebyggeri

 

Bor du til leje i etagebyggeri, skal du også bestille afhentning af den grå kasse til farligt affald her på siden.

Hvis ikke du kan fremsøge din adresse i formularen, kan det skyldes, at dine affaldsbeholdere til mad- og restaffald kun er tilmeldt på en enkelt af adresserne i din boligforening. Det betyder, at du skal bestille afhentning til netop den adresse som dine affaldsbeholdere er registreret på.

Sådan finder du den adresse, dine affaldsbeholdere er tilmeldt:

 1. Gå hen hvor dine affaldsbeholdere er placeret. 
 2. Find et lille klistermærke på siden af affaldsbeholderne. Her vil adressen fremgå. Se hvordan du finder klistermærket på billederne herunder.
 3. Nu kan du bruge formularen og bestille afhentning af den grå kasse. 
 4. Husk at det er dit ansvar at stille den grå kasse ned ved siden af affaldsbeholderne senest kl. 6 på afhentningsdagen og tage den tomme kasse, skraldemanden stiller til dig, med retur. 

 

 

Alle husstande i Danmark skal have mulighed for at få hentet 10 typer affald tæt på hjemmet.

Husstandsindsamlingen gælder i alle kommuner og er vedtaget i regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor i 2020.

De typer affald, du kan få hentet derhjemme eller tæt på din bopæl, er: 

Skraldemanden henter:

Ikon

Betydning

Madaffald

Sorteret i grønne poser og med knude på posen.

Restaffald

Husk at binde knude på posen.

Grå kasse: Farligt affald, batterier, lyskilder, elektronik

Du må komme fire typer affald i den grå kasse til farligt affald: Farligt affald, småt elektronik, batterier og lyskilder. 

Du kan også aflevere farligt affald på genbrugspladserne døgnet rundt

Genbrugsbilen henter:

(Ordningen for Genbrugsbilen er tidligere kendt under navnet storskrald. Læs mere eller bestil afhentning).

Glas og flasker, papir, metal og hård plast kan du også aflevere på genbrugspladserne og i den nærmeste miljøstation.

Ikon

Betydning

Glas

Tømt for indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Papir

Tørt og rent. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

 

Metal

Tømt for evt. indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Hård plast

Tømt for indhold og rengjort. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

 

 

Blød plast

Tømt for indhold, fx brødkrummer rystes ud. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Pap

Tørt og rent. Mindre stykker i klare plastsække, større stykker bundtes. Kan afleveres til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen. 

 

Mad- og drikkekartoner

Tømt for indhold og så vidt muligt skrabet rent. Låg må gerne blive på. Låg kan også sorteres som hård plast. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Tøj, sko og tekstiler

Rene og både med og uden huller. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

 Få hentet meget mere end 10 typer affald

Genbrugsbilen tager også en lang række andre ting og materialer med. Det betyder, at du her i Kolding Kommune faktisk kan få hentet langt mere end 10 typer affald ved din bolig.

Du kan fx komme af med møbler, gamle cykler og andet godt genbrug ved at bestille Genbrugsbilen. Du kan se listen over, hvad du kan få hentet her

Regulativet for husholdningsaffald

Når bor i Kolding Kommune har du pligt til at benytte de affaldsordninger, der bliver stillet til rådighed. På den måde er du med til at forebygge forurening og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker. Samtidig er du også med til at sørge for, at mest muligt affald bliver sendt mod genanvendelse. 

Måske har du stadig den røde kasse stående derhjemme fra den tidligere ordning til farligt affald? Den kan du ikke få hentet af skraldebilen med den nye ordning. Men du kan bruge den røde kasse til at transportere dit farlige affald til aflevering på genbrugspladsen, fx malingrester i store spande.

Med regeringens klimaplan og krav om husstandsindsamling af farligt affald har vi nu mulighed for at starte forfra og gentænke ordningen, så den opfylder alle gældende krav.

 • Kolding Kommune afskaffede muligheden for at få hentet den røde problemkasse i 2016 på grund af håndterings-, arbejdsmiljø- og økonomiske udfordringer.
 • Kassen blev ikke kun brugt til farligt affald, men også til andet problemaffald som fx elektronik, batterier, metal, pvc, lyskilder, stikkende og skærende genstande osv.
 • Og da de røde problemkasser ikke kun indeholdt farligt affald var ordningen i konflikt med gældende regler for transport af farligt affald – og vi havde ikke tilfredsstillende arbejdsmiljømæssige forhold for de ansatte, der skulle håndtere det farlige affald.
 • Med regeringens klimaplan og krav om husstandsindsamling af farligt affald har vi nu mulighed for at starte forfra og gentænke ordningen, så den opfylder alle gældende krav. Derfor skal du bruge den grå kasse ved afhentning. 

Vi henter kun grå kasser med farligt affald på de adresser, du kan finde i bestillingsformularen. Virksomheder kan ikke få hentet farligt affald. 

Hvis du ikke kan finde din adresse, kan det være, at du du bor et sted, hvor der er fælles indsamling. Kontakt din udlejer for at høre mere.

Har du spørgsmål, så kontakt Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje