Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Byggeri Byggetilladelse Tilbygning og ombygning

Tilbygning og ombygning

Inden du skal bygge nyt, skal du altid søge om byggetilladelse.

Fritliggende enfamiliehus

Inden du bygger nyt fritliggende enfamiliehus, skal du altid søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:


Se tegningseksempler for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk. Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.


Inden du bygger nyt fritliggende enfamiliehus, skal du altid søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

Se tegningseksempler for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk. Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.


Hvor det samlede areal af alle småbygninger på grunden tilsammen overstiger 50 m2.

Inden du bygger ny garage, carport, udhus eller overdækket areal, hvor det samlede areal af alle småbygninger på grunden overstiger 50 m2, skal du altid søge om byggetilladelse.

Overholder bygningen ikke bygningsreglementets bestemmelser omkring bebyggelsesprocent eller højde- og afstandsforhold, vil bygningen altid kræve en byggetilladelse.
Overstiger det samlede areal ikke 50 m2, og hvis alle regler i bygningsreglementet samt evt. lokalplan, byplanvedtægt og deklaration er overholdt, så skal du ikke søge om byggetilladelse.

Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

Se tegningseksempler for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk. Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.


 

BBR:

Hvis der ved nybygning ikke kræves byggetilladelse, skal ændringerne blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til bbr@kolding.dk.

Inden du bygger nyt dobbelthus, skal du altid søge om byggetilladelse.

Ved opførelse af dobbelthus på samme matrikel, skal kommunen påse en mulig udstykning inden vi meddeler en byggetilladelse. Her kan du med fordel kontakte en landinspektør.

Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 

Se tegningseksempler for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk. Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

 

Brand:
Den konstruktionsmæssige adskillelse mellem boligerne skal brandsikres.

Inden du bygger nyt rækkehus, kædehus, klyngehus eller lignende, skal du altid søge om byggetilladelse.

Ved opførelse af disse typer af byggeri på samme matrikel, skal kommunen påse en mulig udstykning inden vi meddeler en byggetilladelse. Her kan du med fordel kontakte en landinspektør.

Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

Se tegningseksempler for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk. Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

 

Brand:

Ved behandling af rækkehuse og lignende skal kommunen påse de brandmæssige forhold. Der er særlige krav til den brandmæssige adskillelse imellem boligerne ved opførelse af disse typer af byggeri.

Du skal ved udstykning af grunden forvente, at der bliver stillet krav til sikring af den brandmæssige adskillelse i form af en tinglyst deklaration.

Hvis dit byggeri ikke overholder reglerne i f.eks. bygningsreglementet, lokalplanen eller byplanvedtægten, skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen. Argumentationen for en evt. dispensation skal være velbegrundet.

Kommunen behandler din byggeansøgning efter reglerne i kapitel 2 i bygningsreglementet og evt. gældende lokalplan, byplanvedtægt mv.

Reglerne handler bl.a. om afstand til skel, etageantal, højde, etageareal, bebyggelsesprocent samt bebyggelsens udformning og fremtræden.

Kommunen behandler som udgangspunkt ikke de tekniske forhold som bl.a. konstruktioner, brand, indeklima, energiforbrug og installationer.

Dog behandles rækkehus, kædehus, klyngehus mv. med lodret lejlighedsskel også efter kapitel 5 i bygningsreglementet, hvor vi påser de brandmæssige forhold.

Har du brug for at tale med en byggesagsbehandler og undgå ventetid, kan du bestille en tid hos en byggesagsbehandler. Dette gælder også, hvis du har brug for hjælp til at ansøge via Byg og Miljø. Her skal du huske dit MitID samt tegningsmateriale til dit byggeprojekt. Tegningsmaterialet kan medbringes på en USB-nøgle eller i papirformat, dog ikke større end A3.

Nyttige links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje