Skip til hoved indholdet

Byggetilladelse

  Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Byggeri Byggetilladelse

Ansøg om byggetilladelse til nyt byggeri, større ombygninger, andre væsentlige forandringer, nedrivning eller lovliggørelse af eksisterende byggeri.

Skal du bygge carport, skur eller drivhus? - Vær opmærksom på nye regler

Et revideret bygningsreglement betyder, at du ikke længere skal søge om byggetilladelse til småhusbyggeri under 50 m². 

Der er en meget vigtig undtagelse: Du skal altid søge byggetilladelse – uanset størrelsen på byggeriet – hvis småhusene på grunden samlet set overstiger 50 m². Se eksempler under 'Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med byggeri'.

Du skal altid indberette dit småhus-byggeri til BBR-registret.

Vil du bygge dit eget hus, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Det er der også, hvis du vil bygge en carport, en overdækket terrasse, en udestue eller opsætte et skilt.

I mange tilfælde skal du sørge for at få tilladelse af kommunen, før du går i gang med byggeriet.

Vær også opmærksom på, at du skal betale et gebyr for at få en tilladelse.

Få inspiration til nogle af de ting du skal være opmærksom på inden du søger en byggetilladelse i punktet "Hvad skal jeg bl.a. tænke på inden jeg søger" samt "Tjeklisterne" nedenfor.

Hvis du skal søge om tilladelse til et byggeri skal du bruge Byg & Miljø.

Byg & Miljø er en national hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om byggeri. Vi anbefaler til hver en tid at kontakte en byggerådgiver, da dokumentationskravene ved færdigmelding kan være ret komplekse.

En ansøgning omkring nyt byggeri kan være meget kompliceret. Derfor kan du løbende gemme din ansøgning i Byg & Miljø, indtil du har besvaret de spørgsmål, som er nødvendige for din ansøgning. 

For at kunne indsende din ansøgning skal du bruge dit MitID.

Hvis du har problemer med at ansøge via ”Byg og miljø”, har du mulighed for, at møde op på forvaltningen og få hjælp til dette. Du bedes bestille en tid på hjemmesiden, så vi kan afsætte den optimale tid til at hjælpe dig.

Ønsker du vores hjælp, skal du medbringe dit MitID samt tegningsmateriale til dit byggeprojekt på en USB.

Skal jeg søge byggetilladelse for at bygge en carport, et skur eller et drivhus? Se 'Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med byggeri'.

Det er altid dig (eller ejer ifølge tingbogen) der er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen, lokalplanen, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning.

 • Er der en lokalplan eller byplanvedtægt i området?
  Gå ind på Lokalplaner
 • Afviger dit byggeprojekt fra lokalplanens eller deklarationens bestemmelser?
  Udfyld da en velbegrundet dispensationsansøgning i ansøgningen om byggetilladelse gennem www.bygogmiljø.dk
 • Ligger min ejendom i byzone eller landzone?
  Kræver dit byggeri landzonetilladelse, skal denne søges separat gennem www.bygogmiljø.dk - læs i øvrigt mere under Landzonetilladelser
 • Findes der tegninger over eksisterende bygninger og kloak på min grund?
  Find evt. tegninger og gamle sagsdokumenter i vores Digitale byggesagsarkiv
 • Stemmer BBR overens med de faktiske forhold?
  Gå ind på www.ois.dk

 • Varmeforsyning
 • Nedsivning af regnvand
 • Spildevandsforhold
 • Jordbundsundersøgelse mv.
 • Skelgrænser
 • Ledninger og kabler
 • Tilslutning til forsyning
 • Brandmæssige forhold
 • Landzonetilladelse
 • Overkørselstilladelse
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Beregningsregler
 • Krav om byggeskadeforsikring
 • Fuldmagt fra ejer eller underskrift med MitID i BygogMiljø

 • Bygge- og anlægsaffald (Renovation)
 • Jordflytning
 • Opgravning og skader på offentlige arealer
 • Landinspektørens attestering af bygningers placering på grunden
 • Påbegyndelse

 • Tjek om byggetilladelsens vilkår er opfyldt og materiale indsendt til kommunen
 • Færdigmelding
 • Erklæring vedr. teknisk dokumentation
 • Energimærke
 • Trykprøvning
 • Police på tegnet byggeskadeforsikring
 • Dokumentation for at denne er betalt

Hvis du har en generel forespørgsel eller har brug for vejledning om byggeri i øvrigt, er vi naturligvis behjælpelige, uden at der opkræves gebyr.

Du kan få svar på din forespørgsel ved at sende os en e-mail eller henvende dig i butikken. Hvis du bestiller en tid hos vores byggesagsbehandlere, har vi mulighed for at forberede os og derved hjælpe hurtigere og mere effektivt, så du får den bedst mulige vejledning. Du kan bestille tid hos en byggesagsbehandler for yderligere hjælp.

Nyttige links

Fakta

Find ejendomsoplysninger på www.ois.dk   

Nyttige links

Læs om renovering på sparenergi.dk

Bygningsreglement

Lokalplaner og byplanvedtægter

Hvad er tinglyst på min ejendom

Læs om Landzonetilladelser

Læs om Faskiner

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje