Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familie og Forebyggelse Børn med autisme - Forældregruppe forløb

Børn med autisme - Forældregruppe forløb

Hvem kan deltage

Du/I kan som forældre visiteres til at deltage:

 • hvis du/I ønsker mere viden om det, at have et barn med en autisme diagnose
 • hvis du/I har et barn der går i 7.-10. klasse
 • hvis du/I ønsker at lærer andre forældre at kende, der også har et barn med en autisme diagnose.

Hvad handler det om

Vi mødes 6 gange af 1,5 times varighed, hvor vi gennemgår, hvordan det er at være en familie, der er berørt af autisme. Vi taler om temaer, der ofte er udfordrende, når man har et barn med autisme:

 • Energiforvaltning
 • Maskering
 • Søvn, motion og kost
 • Sanseudfordringer
 • Der vil være to oplægsholdere: hhv. en voksen med autisme, samt en mor til en ung med autisme
 • De 1,5 time vil foregå med undervisning, eksempler fra hverdagen, spørgsmål, drøftelser og diskussion.

Formålet med kurset

 • At I forældre opnår en viden om og større indsigt i jeres barns udviklingsforstyrrelse.
 • At I forældre får mulighed for at lære andre forældre at kende, der kan stå i samme situation.
 • Der vil være mulighed for erfaringsudveksling og inspiration jer forældre imellem, da der alle gange er afsat tid og lagt op til dialog jer forældre imellem.

At have et barn med an autisme diagnose kan være udfordrende. Du/I er ikke ”færdiguddannet efter forløbet”, men forløbet kan være en god begyndelse i forhold til at forsøge at forstå jeres barn bedre.

Henvendelse for at deltage i forældregruppe forløbet kan ske til socialrådgiver eller skole-dagtilbudsrådgiver på dit barns skole.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje