Skip til hoved indholdet

Familie og Forebyggelse

  Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familie og Forebyggelse

Vi bor på Låsbyhøj,  Nørregade 1, 6000 Kolding

Se Googlekortet med Familie- og Forebyggelses placering

Familie og Forebyggelse er et tilbud til familier, børn og unge bosiddende i Kolding Kommune. Her har vi både åbne og visiterede tilbud. Ved de visiterede tilbud skal du kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen for henvisning.

Tilbud i Familie og Forebyggelse

 • Åben anonym rådgivning til børnefamilier og unge
 • Anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15-25 år
 • Invest In Play. Et gruppebaseret forældrekursus til forebyggelse og behandling af adfærdsproblemer hos børn i alderen 2-12 år
 • Rådgivningsforløb – kort intensiv indsats til familier med børn i alderen 0-14 år, der er bosat i Kolding Kommune. Henvisning foregår via modtagelsen i familieafdelingen og skole/daginstitutionsrådgiver.
 • Rådgivningsforløb – kort intensiv indsats til familier med børn under 18 år, med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er bosat i Kolding Kommune. Rådgivningsforløbet iværksættes efter henvisning fra socialrådgiveren i Børnehandicap.
 • Familiebehandling og rådgivning/vejledning til familier med børn med handicap.
 • Gruppetilbud til børn med søskende med handicap.
 • Familiebehandling til sårbare, vordende forældre og familier med udsatte børn fra 0-til slut grundskolen, som har behov for hjælp, der går ud over, hvad det almene system kan tilbyde.
 • Pædagogisk og praktisk/kompenserende indsats i hjemmet.
 • Helhedsorienteret familie indsats til familier med børn i alderen 0-18 år. En ressourcekrævende indsats, der gives til familier, hvor et eller flere børns trivsel og udvikling er i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade.
 • Samtaleforløb til familier i skilsmisse.
 • Samvær mellem anbragte børn og deres forældre.
 • Samtaleforløb og psykologisk undersøgelse til børn og unge i alderen 0-18 år, som har alvorlige symptomer på mistrivsel.
 • Familierådslagning.
 • Individuelle samtaler med den enkelte unge
 • Samtaler med den unge og hele familien
 • Gruppeaktiviteter med flere unge – i samarbejde med Kolding Selvhjælp
 • Undervisning i at håndtere angst
 • Undervisning i at håndtere vrede (Diamantprogrammet) for unge fra 13 år og slut grundskolen og deres forældre

Familie og Forebyggelse

Afdelingsleder: Bettina Beyer

Afdelingsleder: Linette Brix Jessen
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje