Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familie og Forebyggelse Familiebehandling

Familiebehandling

Familie og Forebyggelses familiebehandling er et tilbud til familier med børn i alderen 0-12 år og sårbare gravide, som har brug for hjælp og vejledning til familielivet.

Om familiebehandlingen

I familiebehandlingen finder vi sammen ud af, hvordan familiebehandlingen kan hjælpe jer bedst. I samarbejde med jer forældre medvirker vi til at sikre barnets trivsel og udvikling i hverdagen med henblik på at holde familien samlet og skabe et godt hverdagsliv.

En familiebehandling er en målrettet systematisk indsats, som blandt andet består af:

  • Rådgivning og vejledning om forældreopgaven.
  • Samtaler – individuelle eller med forældrene, børnene, familien som helhed eller andre fra familiens netværk.
  • Videooptagelser af samspillet mellem børn og forældre med efterfølgende vejledning.
  • Mødregrupper, familiegrupper og andre grupper efter behov.
  • Besøg i hjemmet, hvor vi med en målrettet pædagogisk/praktisk indsats er med til at styrke familiens kompetencer.
  • Netværksmøder, hvor alle fra det private netværk kan bidrage med deres forståelse og samarbejde om at finde en vej videre.
  • Samarbejde med andre professionelle, som har kontakt med barnet i hverdagen.
  • Andet, som kan gøre en positiv forskel.

Hos Familie og Forebyggelse arbejder vi med FIT (feedback informed treatment)

Det gør vi, fordi det er vigtigt for os at få din feedback på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager.

FIT består af 2 skemaer, som du udfylder, når vi mødes. Det første skema bruger vi til at tale om, hvordan du har det. Det andet skema bruger vi til at tale om, hvad der er vigtigt for dig i vores samarbejde. Dine svar hjælper os til at arbejde med det, som er vigtigt for dig, og det hjælper os til at ændre kurs, så vi arbejder hen mod det, der giver mening og virker for jer og os. Nogle gange vil I have ønsker og behov, som vi har svært ved at hjælpe med. Når det sker, vil vi forsøge at hjælpe jer hen til andre, der bedre kan hjælpe.

Kontakt

Socialrådgiveren i Kolding Kommunes Familierådgivning kan henvise jer. Forud for en henvisning vil I sammen med rådgiveren drøfte, hvilke behov og ønsker I har for støtte og forandring. Denne resulterer i en handleplan og en skriftlig status over behandlingsforløbet.

Vi afholder løbende opfølgningsmøder med socialrådgiveren og jer som familie.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje