Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familie og Forebyggelse Familiesamtaler

Familiesamtaler

Familiebehandling

Et forløb for jer, der ønsker hjælp til forandring i familien.

Familiebehandlingen i Familie og Forebyggelse er baseret på en mentaliserende tilgang. Mentalisering beskrives lidt kort som:

 • At se sig selv udefra og den anden indefra
 • At være opmærksom på egne og andres mentale tilstande (følelser, tanker, behov, mål og grunde)
 • At forstå misforståelser
 • At se bag om adfærden (hvad er det, vi ikke kan se og høre, og hvordan giver adfærden mening?)

Formål

Formålet med familiebehandlingen er, at I kommer godt på vej med de forandringer, I ønsker jer og dermed får det bedre.
Til tider kan vejen være både bøvlet og krævende – sammen finder vi løsninger og øver dem som et hold.
Familiebehandlingen kan handle om nysgerrighed; At kunne styre sine følelser; Forståelse af at være ung og at være forældre/eller noget helt andet. Og ikke mindst det, der giver energi til at arbejde med forandringerne – nemlig det positive fokus. Fokus på det, der fungerer, (eller næsten fungerer), og det, I gerne vil have mere af.

Forløb

Forløbet i et korterevarende forløb (op til 8 samtaler) vil bestå af:

 1. Samtale hvor vi sammen vil undersøge, hvad er der brug for hjælp til? Hvad er familien og den unges mål?
 2. Det besluttes sammen med familien og den unge, hvorledes de resterende samtaler bedst bruges, så familien og den unge føler sig bedst hjulpet.

Forløbet i de længerevarende forløb vil typisk bestå af op til 14 samtaler på Låsbyhøj og være inddelt i 3 faser:

 1. Undersøgelsesfase
  Idéen med denne fase er at få en ny forståelse af sig selv, den anden og familiens mønstre. Både det I plejer at gøre, der er godt for jeres familie – men også det i plejer at gøre, der giver jer problemer. I denne fase vil vi gerne hjælpe jer til at blive klar på jeres ønske om forandring.
 2. Øvelsesfase
  Idéen med denne fase er at øve jer i det, der forandrer. Vi tager et skridt ad gangen med øje for de små sikre succeser undervejs.
 3. Vedligeholdelsesfase
  Idéen med denne fase er at samle op, gentage og fastholde det, I som familie har fundet ud af er en hjælp for jeres familie.

Alle familier er forskellige og har forskellige veje at gå. Derfor planlægges forløbet altid i tæt samarbejde med jer. For nogle familier giver det bedst mening med systematiske samtaler, for andre med mere praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

Uanset vejen at gå, går vi den gerne med jer – for en stund!

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje