Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familie og Forebyggelse Fritidsjobkonsulent

Fritidsjobkonsulent

Unge i Kolding Kommune fra 13 til 17 år, som står i en sårbar situation, kan få hjælp til at finde et fritidsjob.

Aktuelle undersøgelser viser, at unge, der har haft fritidsjob i langt højere grad:

 • Kan holde sig ude af kriminalitet
 • Får en uddannelse
 • Ikke har behov for offentlig forsørgelse senere i livet

Der er i den forbindelse ansat en fritidsjobkonsulent, der står for denne opgave.

Formål

Formålet er at hjælpe sårbare/udsatte unge, som har problemer med at finde sig et fritidsjob på egen hånd.

Målgruppe

Unge i Kolding Kommune fra 13 til 17 år, som står i en sårbar situation. Det vil sige, at det er unge, der er kendt af Familierådgivningen, Familie og Forebyggelse, AKT eller SSP, som værende unge, der har et særligt behov for hjælp til at finde sig et fritidsjob.
Denne sårbarhed kan f.eks. skyldes en af nedenstående problematikker:

 • Familiemæssige konflikter
 • Forældre (der aldrig selv har været tilknyttet arbejdsmarkedet)
 • Begyndende psykiske vanskeligheder
 • Forbrug af stoffer
 • Problematiske venskabsforhold
 • Begyndende deltagelse i kriminalitet
 • Begyndende ulovligt fravær fra skole

Mål

At unge, der står i en sårbar situation, hjælpes til at få et fritidsjob. Der er tale om ordinær beskæftigelse, arbejdsgiveren betaler den overenskomstmæssige løn direkte til den unge.
Når der indgås en aftale mellem den enkelte unge og arbejdsgiveren, kan der i nogle tilfælde laves særlige aftaler, såfremt der er en usikkerhed, om den unge kan honorere kravene til arbejdsfunktionen. (F.eks. efter aftale med UU-vejleder en opstart i en skolepraktik; eller støtte jf. servicelovens bestemmelser).

Et fritidsjob er tænkt som et arbejde efter skoletid.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje