Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Familie og Forebyggelse Unge- og familiekonsulentindsats

Unge- og familiekonsulentindsats

Unge og Familiekonsulenterne har to typer indsats:

En korterevarende indsats der består af 8 samtaler. Her undersøges sammen med familien og den unge, hvilke problemstillinger, der skal arbejdes med – og hvordan dette gøres bedst muligt.

En længerevarende indsats, hvor det er de mål familien og den unge - i samarbejde med myndighed – har sat, der arbejdes med.

Derudover er der mulighed for at få vejledning og guidning til forældre, der har børn med en autismediagnose.
Vejledningen tager afsæt i forældrenes/barnets oplevelse af egne udfordringer i dagligdagen.
Indsatsen kan være af længere eller kortere varighed alt efter familiens behov og efter aftale med myndighed.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje