Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Privat pasning Private børnepassere

Private børnepassere

Du har mulighed for at ansætte en person som privat børnepasser. En privat børnepasser passer dit barn i dit eget hjem eller i børnepasserens eget hjem. Det er dig som forældre der bliver arbejdsgiver i denne sammenhæng. Vilkårene, der gør sig gældende for den private børnepasser, beror alene på en aftale mellem forældre og den private børnepasser og fremgår af den pasningsaftale, der indgås inden opstart.     

Hvordan ansætter jeg en børnepasser til eget hjem?

  • Du skal selv finde den private børnepasser og indgå en skriftlig aftale om løn og arbejdstider
  • Kommunen skal godkende aftalen og den private børnepasser, inden der kan udbetales tilskud til dig

Der kan ansøges via mitkolding.kolding.dk. Vær opmærksom på, at der er en behandlingstid på ca. 2 måneder.

For forældre der vælger at ansætte en privat passer, til at passe barnet i forældrenes hjem eller børnepasserens hjem, gælder der de samme godkendelseskriterier, som ved den private pasningsordning. Ved godkendelsen vurderes det, om den private børnepasser kan leve op til de krav der stilles i lovgivningen. 

Læs om godkendelseskriterierne her

OBS: Ændring af Dagtilbudsloven;

Den 21. december 2021 vedtog Folketinget en ændring af Dagtilbudsloven, hvor loven om styrket kommunalt tilsyn blev vedtaget, §§ 5, 5a og 5b. Loven trådte i kraft 1. januar 2022, med implementering pr. 1.maj 2022 i kommunerne.

Den nye ramme for pædagogisk tilsyn blev godkendt politisk i Kolding kommune 6 april 2022. Af rammen fremgår det at år 2022 vil være et implementerings år og i år 2023 vil den nye tilsynsramme iværksættes.

Læs mere om rammen for det pædagogiske tilsyn her

Tilsyn

Der er tre årlige tilsyn, hvoraf to er anmeldte tilsyn og et uanmeldt tilsyn hos den private børnepasser.

Det er Kolding kommunes dagplejekonsulenter der fører tilsyn med private børnepassere.

Formålet med tilsynet er, i samarbejde med den private børnepasser, at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Herunder at finde frem til løsninger på opgaver og udfordringer i arbejdet med børnene.

Tilsynet er udviklingsorienteret og baseret på observationer af praksis. Ved tilsynet vil der spurgt ind til barnets trivsel og udvikling samt hvilke aktiviteter der bliver arbejdet med.

Dagplejekonsulenten dokumenterer sit tilsyn skriftligt efter hvert tilsyn

Der kan søges om tilskud fra kommunen til at benytte en godkendt privat børnepasser. Ansøgning skal ske via mitkolding.kolding.dk. Husk at vedhæfte pasningsaftalen.

Ved ændring, ophør eller flytning til en anden kommune, har du som forældre pligt til at meddele ændringerne til Pladsanvisningen pr. mail til pladsanvisningen@kolding.dk.

Kolding Kommune yder tilskud til børn i alderen fra 24 uger til skolestart.

Der kan ikke søges tilskud til privat pasningsordning, hvis man samtidigt modtager barselsdagpenge/orlov. Ej heller i en indkøringsperiode.

Tilskuddet udgør 75 % af din udgift til din private børnepassere, dog max: 

  • 6.657 kr. for 0 - 2 årige
  • 4.182 kr. for 3 - 5 årige (fra den første i den måned barnet fylder 3 år og frem til skolestart)

Der skal søges forud og senest 2 måneder før optagelsesdatoen hos den private børnepasser, for at tilskuddet kan udbetales rettidigt. Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Tilskuddet er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Der kan jf. dagtilbudsloven ikke søges om økonomisk fripladstilskud til private børnepassere.

Hvis den private børnepasser bliver syg og får udbetalt sygedagpenge, er det vigtigt at Pladsanvisningen bliver informeret, da tilskuddet ophører i forbindelse med sygemeldingen.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud til ansøgers NEM-konto.

Hvis du indgår en pasningsaftale med en privat børnepasser, enten i børnepasserens hjem eller i eget hjem, indebærer det, at du enten skal være selvstændig erhvervsdrivende eller skal registreres som arbejdsgiver med CVR.nr.

Du skal selv betale udgifter til feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring og således følge de almindelige regler for arbejdsgivere. Du har pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 

Læs evt. mere via følgende links:

Det er Kolding Kommune, der indberetter til SKAT på den private børnepasser.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje