Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven til regulering af Kolding Å i forbindelse med etablering af pumpe- og slusestation ved vandløbets udløb

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Vandløbsmyndigheden i Kolding Kommune agter at meddele tilladelse til etablering af pumpe- og slusestation ved udmundingen af Kolding Å. Formålet med projektet er at sikre, at stormfloder ikke forplanter sig op igennem Kolding by via Kolding Å og forårsager oversvømmelser, samt at sikre, at vandføringen i vandløbet ikke skaber oversvømmelser, når slusen er lukket. Slusens funktion er således at lukke af ved forhøjet vandstand i fjorden inden der indtræffer sig oversvømmelser i byen, og pumpen skal sørge for at holde vandføringen i Kolding Å i skak ved at pumpe vandet forbi slusen, når den er lukket. Projektets gennemførelse bidrager dermed væsentligt til at reducere risikoen for oversvømmelser i Kolding by.

Forud for afgørelsen, skal projektforslaget fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Den offentlige høring strækker sig fra den 14. august 2023 til den 11. september 2023. Eventuelle indsigelser, bemærkninger eller lignende vil blive medtaget i den videre sagsbehandling.

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som tidligere har været i høring. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt høringsmaterialet, da den indgår som grundlag for en afgørelse efter vandløbsloven. Kolding Kommune meddelte den 21. december 2022 tilladelse til pumpe- og sluseprojektet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje