Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Boretilladelse til 8 pejleboringer ml. Vester Ringgade og Plovfuren

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune giver boretilladelse til 8 pejleboringer mellem Vester Ringgade og Plovfuren. Pejleboringerne skal benyttes i forbindelse med den nationale oversvømmelsesvarsling, hvor Kystdirektoratet, DMI og GEUS arbejder sammen imod bedre varsling og forebyggende viden, for at borgere og myndigheder bedre kan håndtere et klima med flere ekstreme hændelser.

Pejleboringer vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på vandløb, Natura 2000-områder, beskyttet natur og arter samt grundvandsforekomsternes tilstand, da der ikke skal indvindes vand fra boringerne, og da der er stillet en række vilkår i tilladelsen så beskyttet natur og arter ikke påvirkes.

Du vil kunne se afgørelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser’ til højre herfor.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje