Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af strategi for væresteder og tilknyttede tilbud

Sociale forhold Tilbage

Du kan nu afgive høringssvar på Kolding Kommunes nye strategi for væresteder og tilknyttede tilbud

Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet en ny strategi for væresteder og tilknyttede tilbud, som nu sendes i høring.

Baggrund

Social og Arbejdsmarked tog i oktober 2023 initiativ til at udvikle ny strategi for væresteder og tilknyttede tilbud. Strategien bygger på ’Borgerens Centrum’ og ’Selvværd og Sammenhæng’, som danner grundlaget for, hvordan vi sammen med borgerne arbejder for at skabe gode, sammenhængende tilbud. Med strategien for væresteder og tilknyttede tilbud er det ønsket at skabe en klar retning for arbejdet på alle kommunens væresteder til gavn for borgerne.

Proces og bidragsydere

Arbejdet med strategien for væresteder og tilknyttede tilbud har taget udgangspunkt i en designproces, hvor borgere, medarbejdere og ledere fra kommunale og private væresteder er blevet inddraget. Baseret på dette blev der formuleret 9 temaer, som beskriver udfordringer og handlerum i forhold til værestederne.

Der har gennem hele processen været nedsat en strategisk gruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Kolding Kommune og civilsamfundsorganisationer, som i dag driver væresteder i Kolding Kommune eller har interesse herfor. Dette har sikret et fælles perspektiv på det fremtidige arbejde på området.

Politisk vision og fælles retning

Strategien for væresteder og tilknyttede tilbud tager udgangspunkt i den politiske vision ’Trædesten i livet’. Strategien udgør en fælles strategisk retning for det videre arbejde på kommunale og private væresteder.

Strategien opstiller fire overordnede pejlemærker, som værestederne i fremtiden skal sætte fokus på:  

Fristed og udviklingssted

Meningsfulde fællesskaber

Bæredygtig tilgang til alle

En del af den samlede hjælp

Strategien suppleres af en beskrivelse af den fælles faglige tilgang på området, krav til aktørerne og styring af området.

Efterfølgende proces

Social og Arbejdsmarked forventer at færdigbehandle strategien for væresteder og tilknyttede tilbud i maj 2024. Herefter vil der blive arbejdet med struktur og indsatser, som understøtter den strategiske retning.

Høringssvar

Alle har mulighed for at give høringssvar til strategien for væresteder og tilknyttede tilbud. Fristen for høringssvar er den 5. maj 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje