Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Accept af skovrejsning i Tågerup

Miljø, natur og klima Tilbage

Godkendelse af skovrejsningsprojekt

Tilbage

Kolding Kommune har godkendt et skovrejsningsprojekt på 3,3 hektar ved Tågerup vest for Stepping. Projektet er godkendt efter jordressourcebekendtgørelsen og vurderet efter miljøvurderingsloven.

Der kan klages over afgørelsen efter miljøvurderingsloven. Klagefristen er den 7. september 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje