Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde nord for Hustedvej, nordvest for Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Der meddeles hermed tilladelse til regulering af drænledningen, der løber nordvest for Jordrup på matrikelnummer 6p, Knudsbøl By, Jordrup. Reguleringen skal ske i forbindelse med etablering af et minivådområde 

Klagefristen er onsdag den 25. oktober 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje