Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Byggeri Tilbage

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Tilbage

By – og Udviklingsforvaltningen har den 30.01.2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygningerne på ejendommen Gl. Tved 16, 6000 Kolding, Tved By, Dalby matrikel nr. 15A.

 

Bygningen er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 4.

 

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 5. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2017-2029, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige.

 

Bygningen blev opført i 1881 og er beliggende i Gl. Tved, hvor der er flere ældre stråtækte ejendomme. Flere oprindelige bygningsdetaljer er gennem årerne udskiftede, og nye er tilføjede. Ejendommen blev opført med facade i teglsten. Den er senere blevet bemalet. Der er isat nyere vinduer og døre. Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.

 

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade at bygningen nedrives. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

 

Der er en høringsperiode på 4 uger fra den 20.02.2023. Fristen for indsigelser er den 20.03.2023.

 

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsafdelingen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk 

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om tilladelse til nedrivning af ejendommen. Hvis vi ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det ønskede.

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje