Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Regulering af en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Vonsild Å, ved Malkstedgård

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om at regulere en drænledning på ovennævnte lokalitet. Reguleringen af drænledningen skal ske i forbindelse med etablering af et minivådområde, hvor vandet fra drænledningen ledes ind i minivådområdet. Etableringen af minivådområdet og reguleringen af drænledningen vil ikke påvirke afvandingen i området.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje