Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-22

Miljø, natur og klima Tilbage

Etablering af regnvandsledning fra byggemodning til Ødis Sø

Tilbage

Dette tillæg 2018-22 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at kunne etablere en regnvandsledning fra byggemodning på matrikel 40a, Ødis By, Ødis til Ødis Sø.

Matrikel 40a er i dag fælleskloakeret men planlagt til separatkloak. Indenfor byggemodningsområdet etableres separatkloak, og regnvand ledes til regnvandsbassin på matriklen, hvorfra det udledes til Ødis Sø. Der skal derfor etableres en udløbsledning fra bassinet til Ødis Sø, og denne ledning føres over matrikler, der er ejet af privat lodsejer samt Kolding Kommune.

Det er ikke muligt at placere ledningen, så den ikke går over matrikler ejet af andre lodsejere, inden udløbet til Ødis Sø, men ledningen etableres, så den griber mindst muligt ind de i berørte matrikler.

De berørte matrikler er: 7000b, 7000n, 39f, 83 og 8at alle Ødis By, Ødis.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje