Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring: Restaurering af Vejstruprød Bæk ved fjernelse af en fysisk spærring

Miljø, natur og klima Tilbage

Vandløbsrestaureringens formål er, at skab fri passage over strækningen, forbedre de fysiske forhold ved genopretning af gydepladser for fisk, samt forbedring af forholdene for den akvatiske flora og fauna.

Tilbage

Vejstruprød Bæk er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven og er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbsrestaureringen som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje