Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Godkendelse af et nyt regulativ for A.m.b.a. Egholt og omegns Vandværk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler, jf. § 55, stk.2 i vandforsyningsloven, godkendelse af et nyt regulativ for A.m.b.a. Egholt og omegns Vandværk.

Det nye regulativ er godkendt af Kolding Kommune den 28. marts 2023 og vil erstatte vandværkets tidligere regulativ.

 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 4. jf. § 75 stk. 1.

 

Evt. klage over afgørelsen skal være skriftligt og være modtaget inden 4 uger, dvs. senest den 25. april 2023.

 

Via dette link får man adgang til klageportalen og relevante oplysninger om klageprocessen: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje