Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af røroverkørsel i tilløb til Hjerndrup Bæk, nordøst for Hjerndrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven til at udskifte en eksisterende røroverkørsel i tilløb til Hjerndrup Bæk ved Langforte, nordøst for Hjerndrup. Tilsvarende er der givet en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

Formålet med udskiftningen er at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna.

Klagefristen er den 7. august 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje