Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Spildevandstillæg til erhvervsområde Tankedalsvej øst

Miljø, natur og klima Tilbage

Udkast til et spildevandstillæg for erhvervsområdet Tankedalsvej om hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny erhvervsområde.

Tilbage

Dette tillæg nr. 11 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny erhvervsområde. Området er oprindeligt udlagt til separatkloakering, men efter ønske fra bygherres ønske, vil området med indeværende tillæg blive spildevandskloakeret.

Spildevandsplantillægget lægger op til, at områdets spildevand tilsluttes spildevandsforsyningens (BlueKoldings) kloaksystem, og regnvand håndteres af grundejer selv. Regnvandshåndteringen er planlagt til at ske gennem et regnvandsbassin til Tandholt Bæk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje