Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Vandløbsrestaurering i tilløb til Taps Å ved Tingskovhede

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune ønsker efter aftale med lodsejeren på stedet at frilægge en ca. 110 meter lang rørlagt strækning af et tilløb til Taps Å. Formålet med projektet er, at skabe bedre sammenhæng i vandløbssystemet i området, så det kan bidrage til en større biodiversitet og til genopretning af gode levesteder for vandløbsinsekter, fisk og vandplanter. Frilægningen af det rørlagte vandløb vil ikke påvirke afvandingen i området, - hverken ovenfor eller neden for projektområdet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje